20 december 2022

Kiwa KOAC down under

Bezoek Australie 2 600.jpg

In november hebben Ties Joosten (Divisie Directeur Kiwa Infra & Sport) en Eelke Vromans (Unitmanager Road Testing & Consultancy Kiwa KOAC) een bezoek gebracht aan de Australische vestigingen van de Kiwa Group. Zij hebben presentaties gegeven aan de vertegenwoordigers van de Australische nationale wegbeheerders en daarnaast de ervaringen van Kiwa KOAC, ten aanzien van het verbeteren van de Europese weginfrastructuur en het preventief onderhouden van wegen aan de hand van de nieuwste meettechnieken, gedeeld.

Het team van Kiwa KOAC liet ondermeer zien hoe het Laser Crack Measurement System (LCMS), de Falling Weight Deflectometers (FWD) en Traffic Speed ​​Deflectometers (TSD) in Europa op grote schaal worden gebruikt op een verscheidenheid aan wegdekken, waaronder asfalt, poreus, spanafdichting en beton.

Het team bezocht ook de laboratoria Construction Sciences in Sydney, Brisbane en de Sunshine Coast, inclusief een rondleiding door Trilab Pty Ltd. 'Het bezoek was zeer interessant en leerzaam' licht Eelke Vromans toe. 'De samenwerking met de Australische Kiwa vestigingen biedt mogelijkheden om samen te werken met lokale partners en klanten en dat vergroot de kansen bij toekomstige projecten.'

Meer weten over dit bezoek en de Kiwa vestigingen in Australië? Neem contact op met Ties Joosten of Eelke Vromans:
E: Ties.Joosten@kiwa.com
E: Eelke.Vromans@kiwa.com

Bezoek Australie 3 600.jpg