1 juli 2019

Kiwa KOAC een onafhankelijke instantie


Onze doelstelling is het verstrekken van onafhankelijke deskundige dienstverlening aan onze klanten. U kunt vertrouwen op onze onafhankelijke en integere advisering. 
Kiwa KOAC maakt geen onderdeel uit van een aannemer. Ook hebben wij geen belang bij het gebruik van bepaalde materialen of toepassing van wegbouwkundige oplossingen. Deze onafhankelijkheid is voor ons van groot belang.

Wij laten continue klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Dit onderzoek wordt op onafhankelijke wijze uitgevoerd door het bureau Amplix. Uit de resultaten van het eerste half jaar van 2019 blijkt duidelijk dat onze klanten het eens zijn met de stelling dat Kiwa KOAC een onafhankelijke organisatie is. Wij zijn erg blij met dit vertrouwen in onze onafhankelijkheid.