11 april 2019

Kiwa KOAC en kwaliteit

Kwaliteit is voor Kiwa KOAC van groot belang. Daarom zijn wij trots op de positieve beoordelingen van de externe audits die in januari en februari plaatsvonden bij onze vestigingen in Vught, Groningen en Apeldoorn.

In januari zijn bij de laboratoria in Vught en Groningen externe audits door de Raad voor Accreditatie uitgevoerd in het kader van de ISO 17025-certificering. Het resultaat was positief. De Raad voor Accreditatie was bijzonder te spreken over de kennis en kunde van onze medewerkers.
Ook de audit die in februari plaatsvond bij de unit Road Testing in Apeldoorn is zeer positief verlopen.

Daarnaast vonden in januari externe MVO-audits (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) plaats in Vught en Groningen. Deze audits hebben we eveneens doorlopen met een positief resultaat.