15 juni 2020

Maatregeltoets

De maatregeltoets vormt binnen het systeem van wegbeheer de schakel tussen de resultaten van de globale inspectie en de vertaling daarvan naar het jaarlijks uitvoeringsprogramma van onderhoud. Het beheerprogramma stelt standaard maatregelen voor, gebaseerd op gemiddelden. Veelal zijn er voor specifieke wegvakken optimalisaties mogelijk door het uitvoeren van een maatregeltoets.

Zijn er binnen uw areaal wegvakonderdelen die toe zijn aan onderhoud? Wilt u de aard, het type, de omvang van de te nemen onderhoudsmaatregel nauwkeurig (laten) vaststellen? Dan bent u bij Kiwa KOAC aan het juiste adres. Kiwa KOAC heeft jarenlang ervaring in het uitvoeren van de maatregeltoets en het opstellen van duurzame onderhoudsadviezen.

Bij de maatregeltoets wordt niet alleen gekeken naar de ernst en omvang van de schade maar ook naar de herkomst van de schade en hoe voorkomen wordt dat deze in de toekomst terug keert. Afhankelijk van uw wensen wordt er een bijpassend verhardingsonderzoek uitgevoerd om tot de meest optimale onderhoudsmaatregelen te komen. Op deze wijze voert u het juiste onderhoud, op het juiste tijdstip op de juiste plek uit, wat leidt tot besparing op de kosten en toename van de kwaliteit van uw areaal.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Stuur dan een mail met uw vraag naar: advies@kiwa-koac.com

NL-Kiwa KOAC Maatregeltoets 960x770  Maatregeltoets Kiwa KOAC