16 juni 2020

Nieuwe stap in verduurzaming wagenpark

Nieuwe meetwagen Kiwa KOAC

Onlangs heeft de unit Road Testing van Kiwa KOAC een nieuwe Peugeot Expert in gebruik genomen voor het uitvoeren van High Speed Road Profiler (HSRP)- metingen en valgewichtdeflectiemetingen. Deze nieuwe meetwagen vervangt een ouder exemplaar waarvan na jaren van trouwe dienst afscheid is genomen.

Bij de selectie van de nieuwe auto is natuurlijk niet alleen gekeken naar technische specificaties en gebruiksgemak, maar is zeker ook aandacht besteed aan de voertuigemissies en het verbruik. Zo is de auto niet alleen voorzien van de verplichte Euro6 motor, maar is ook bij de opbouw van signalering en zaken als GPS-antenne rekening gehouden met een zo laag mogelijke luchtweerstand en daarmee verdere verlaging van het verbruik.

Als nieuwe innovatie op het gebied van duurzaamheid maken we bij dit voortuig voor het eerst gebruik van een zonnepaneel. Dit zonnepaneel is geplaatst op het dak van de auto en voorziet, naast de dynamo van de auto, in de aanvullende stroomvoorziening van het computersysteem wat in de auto aanwezig is.

Het stroomverbruik van de meetapparatuur, in combinatie met de vereiste actieradius, is zodanig dat overstappen naar volledig elektrische voertuigen op dit moment nog niet haalbaar is. Deze nieuwe oplossing biedt de mogelijkheid, om op de momenten dat de auto tussen de metingen door stilstaat, de motor uit te schakelen. Het zonnepaneel voorziet het computersysteem van voldoende stroom zodat het systeem kan blijven draaien. Voorheen was dit slechts kortdurend mogelijk omdat anders de accu’s van de auto te snel leeg zouden raken.

Ook met deze nieuwe auto kunnen de meettechnici van de unit Road Testing weer vele kilometers groen op weg!

Neem voor meer informatie contact op met: RoadTesting@kiwa-koac.com

Nieuwe meetwagen Kiwa KOAC zonne-energie