14 maart 2019

Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch onderzoek

Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch wegonderzoek loont! Er vindt maar éénmaal hinder voor het verkeer plaats, er is minder CO2 uitstoot door minder verplaatsingen, de kosten voor de opdrachtgever zijn lager en de doorlooptijd van projecten wordt aanzienlijk verkort.

Kiwa KOAC verzorgt al jaren voor haar opdrachtgevers onderhoudsadviezen voor wegen. Daarnaast verzorgt Kiwa KOAC milieuhygiënisch asfaltonderzoek in het kader van CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt”. Van terreininspectie tot en met de uiteindelijke rapportage. Omdat beide onderzoeken nauw met elkaar verbonden zijn, worden deze onderzoeken voor veel klanten gecombineerd uitgevoerd zodat er efficiënter gewerkt wordt.

Naast asfaltonderzoek kan ook de fundering en/of ondergrond direct bemonsterd worden en milieuhygiënisch en civieltechnisch worden onderzocht. Dit onderzoek geeft inzicht in de hergebruikmogelijkheden van fundering en ondergrond.

De resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek worden samen met de wegbouwkundige inzichten meegenomen in de onderhoudsadviezen. Dit leidt tot een advisering die beter aansluit bij de praktijk, de wensen van de klant en beter inzicht geeft in de kosten van onderhoud. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Mail uw vraag dan naar advies@kiwa-koac.com