16 januari 2019

Technologendagen 2019

In maart 2019 organiseert Kiwa KOAC weer de jaarlijkse Technologendagen. Wij organiseren deze bijeenkomsten voor medewerkers van kwaliteitsdiensten en laboratoria van wegenbouwbedrijven. De doelstelling van de bijeenkomsten is het bieden van een platform, waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld en collegiale relaties onderhouden worden.

Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk de regio’s Noord/Oost, Midden/West en Zuid Nederland in Groningen, Apeldoorn en Vught. 

De drie bijeenkomsten zijn gepland op de volgende dagen:
• Regio Noord/Oost in Groningen: woensdag 13 maart 2019
• Regio Midden/West in Apeldoorn: donderdag 14 maart 2019
• Regio Zuid in Vught: dinsdag 19 maart 2019

De bijeenkomsten starten om 15:00 uur en duren tot ongeveer 20:30 uur.

Heeft u in voorgaande jaren geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar heeft u wel interesse in onze Technologendagen, stuur dan een email naar: apeldoorn@kiwa-koac.com

Wij zien u graag op de jaarlijkse Technologendagen!

Met vriendelijke groet,
Ali Amras (unitmanager Keuringen)
telefoon 088 562 26 72
e-mail Ali.Amras@kiwa.com