8 mei 2018

Terugblik Klantendagen 2018

Terugblik Klantendagen 2018
Kiwa KOAC organiseert regelmatig klantendagen voor overheden, technologen en gebruikers van gisib. Dit jaar vonden de Technologendagen en de Kiwa KOAC Klantendag voor overheden reeds plaats.

Klantendag voor overheden
Op donderdag 21 maart was de Kiwa KOAC Klantendag voor overheden in Vught. Actuele onderwerpen als; duurzaam hergebruik funderingsmateriaal, beheerkeuzes inzichtelijk maken en stroeve en veilige wegen en voetgangersgebieden zijn enkele onderwerpen die aan de orde kwamen.
De interactie en feedback vanuit de zaal maakten de dag voor alle aanwezigen tot een leerzame ervaring. Naast de presentaties stonden ook praktische demonstraties van stroefheidmetingen en een rondleiding door ons laboratorium op het programma.
Tijdens een lekkere lunch en borrel was er voldoende tijd was om weer eens informeel met elkaar bij te praten. Kortom een geslaagde dag!

Technologendagen
Ook de Kiwa KOAC Technologendagen liggen alweer achter ons. Op 21 en 22 februari was de beurt aan Apeldoorn en Groningen, op 28 februari sloot Vught de rij. Deze goed bezochte dagen, die zich richten op technologen en materiaaldeskundigen van kwaliteitsdiensten en laboratoria in de wegenbouw, waren dit jaar wat breder van inhoud en we gingen hierbij ‘langs de randen’ van ons werkterrein.
De belangstelling voor onze Technologendagen neemt ieder jaar nog toe; dit jaar een record met zo’n 130 deelnemers.

Een korte impressie van de onderwerpen:
Gert-Jan Kieft van Kiwa ISA Sport hielp ons ‘Op weg naar een goed sportveld’. De overeenkomsten en verschillen met wegverhardingen, zowel constructief als in sporttechnisch gebruik, werden uitgebreid toegelicht.

Bon Uijting en Inge van Vilsteren van Rijkswaterstaat namen ‘Op weg naar circulair asfalt’ prikkelend stelling. Zien wij afval in asfalt als een technologisch uitdaging? Het verwerken van met name dakleer kent nog vele beren op de weg en leidde dan ook tot verhitte discussies.

Eelke Vromans van Kiwa KOAC unit Road Testing ging nader in op de ‘Actuele Stroefheidsscore RWS’. Deze procedure is door Rijkswaterstaat in het document ‘Schade beoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw’ opgenomen maar is nog geen onderdeel van de Standaard RAW Bepalingen. De AAS is een berekeningsmethode; geen meetmethode.   

Robin Zondervan en Kees van Ree van het Havenbedrijf Rotterdam gaven een inkijkje in een bijzondere wijze van ‘Aanbesteding contract gepenetreerde breuksteen’. Met de aanleg van proefvakken konden de inschrijvers laten zien hoe zij de kwaliteit beheersen. Aan de hand van  o.a. het kwaliteitsplan, de realisatie inclusief eindcontrole en de informatieoverdracht kon de fictieve inschrijfsom met maximaal 30% worden verlaagd.

De onderwerpen waren stof tot menig vraag, discussie of opmerking. Naast interactieve kennisdeling was ook het doel om denkrichtingen en ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen. De inleidingen kun u hier lezen en eventueel downloaden.

Wij kijken terug op vier zeer geslaagde dagen! Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Wilt u in de toekomst ook een uitnodiging ontvangen voor één van onze klantendagen? Stuur dan een email naar info@kiwa-koac.com

Neem voor vragen over de Klantendagen Overheden contact op met:
Dennis van der Ven
Dennis.van.der.Ven@kiwa.com

Voor de Technologendagen kunt u contact opnemen met:
Peter Collard
Peter.Collard@kiwa.nl