5 november 2020

Verhuizing Kiwa KOAC update 1

Sinds 2013 is KOAC als onderdeel van de Kiwa Groep actief vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Op één van de Kiwa hoofdlocaties, de Wilmersdorf in Apeldoorn, is momenteel een grote verbouwing gaande. Hierbij wordt onder meer een nieuw, state-of-the-art laboratorium gerealiseerd. Dit biedt nieuwe perspectieven voor Kiwa KOAC. We hebben daarom besloten om onderdelen van Kiwa KOAC te verhuizen naar de Wilmersdorf in Apeldoorn. Dit heeft met name gevolgen voor onze vestigingen in Apeldoorn, Groningen en Vught.

De verbouwingswerkzaamheden aan de Wilmersdorf vorderen geheel volgens plan. Dat betekent dat de verhuizing van Kiwa KOAC begin 2021 zal starten. De planning ziet er als volgt uit: 

Road Testing
Aan de Wilmersdorf is in de afgelopen maanden een volledig nieuwe garage gebouwd voor onze high tech meetwagens. Ook de kantoren van de medewerkers van Road Testing komen op deze locatie. De verhuizing van Road Testing vindt begin januari 2021 plaats.

Laboratoria
Kiwa bouwt in Apeldoorn een nieuw, state-of-the-art laboratorium. In dit nieuwe toonaangevende kenniscentrum bundelt Kiwa al haar krachten op laboratoriumgebied. Ook de laboratoria van Kiwa KOAC in Vught en Groningen verhuizen naar Apeldoorn. Onze medewerkers kunnen hier optimaal samenwerken en profiteren van elkaars expertise. We verwachten dat dit veel synergie en efficiëntievoordelen gaat opleveren waarvan u als klant profiteert.

Op dit moment zijn wij in overleg met onze medewerkers en de aannemer om ervoor te zorgen dat het nieuwe laboratorium voldoet aan onze wensen en aan alle eisen die worden gesteld aan een state-of-the-art laboratorium.
In week 1 2021 start de aannemer met de bouwkundige aanpassingen van het pand. Uitgaande van een spoedig verloop zijn in april het laboratorium en de bijbehorende kantoorruimten gereed. Wij starten dan direct met de installatie van nieuwe laboratoriumapparatuur en -meubilair en de kalibratie van alle nieuwe apparatuur.

Zodra dit is afgerond zullen onze laboranten en bedrijfsbureaumedewerkers uit Vught verhuizen naar Apeldoorn. Dit vindt naar verwachting plaats in juni. De verhuizing van de medewerkers uit Groningen volgt daarna. Dit zal waarschijnlijk in de loop van augustus / september plaatsvinden.

Advies, staf en directie
Naast alle medewerkers van Road Testing en de Laboratoria verhuizen ook de medewerkers van Advies, staf en de directie uit Apeldoorn, Vught en Groningen naar een nieuwe locatie.
Alle medewerkers (adviseurs en staf) die nu werkzaam zijn in Apeldoorn verhuizen in januari 2021 naar de locatie aan de Wilmersdorf in Apeldoorn. Er is inmiddels een start gemaakt met het opknappen en aanpassen van de kantoren. Deze zijn eind 2020 gereed.
De adviseurs uit Vught verhuizen naar ons huidige kantoor in Nieuwegein.

Steunpunten Groningen en Vught
Omdat wij het belangrijk vinden om in de buurt te zijn en te blijven van onze klanten blijven we gevestigd in de omgeving van Groningen en Vught. Op deze locaties komen steunpunten voor onze relaties uit de regio. Onze sales- en buitendienstmedewerkers en adviseurs kunnen gebruik maken van deze locaties en afspraken met u kunnen hier plaatsvinden.
Ook onze huidige koeriersdiensten blijven beschikbaar zoals u dat van ons gewend bent.

Heeft u vragen over de verhuizing? Ik vertel u er graag meer over.

Ties Joosten
Directeur Kiwa KOAC B.V.
06 - 22 55 63 33 | ties.joosten@kiwa.com