Bouwkundige brandveiligheid

Een brandveilig gebouw zorgt voor de veiligheid van personen. Ook draagt brandveiligheid bij aan het behoud van het gebouw en daarmee aan de bedrijfscontinuïteit wanneer er onverhoopt brand uitbreekt. Kiwa R2B inspecteert zowel brandveilig gebouwde gebouwen als producten met brandvertragende of brandwerende eigenschappen volgens de verschillende nationale en internationale richtlijnen.

  • Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid wordt door Kiwa R2B een inspectie uitgevoerd op basis van de geldende brandveiligheidsregelgeving obv NEN 6059 of het inspectieschema VIVB.
    Lees meer
  • Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand. Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  
    Lees meer