• Brandblussysteem

  Er zijn diverse betrouwbare brandbeheersingssystemen die overal ter wereld worden toegepast. Het detecteren, signaleren en beheersen van een brand staat daarbij centraal.

  Lees meer
 • Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

  Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties, wereldwijd voorgeschreven in bouwregelgeving, zijn een belangrijke schakel in de totale keten van brandmeldbeveiliging.

  Lees meer
 • Rookbeheersing

  Een rookbeheersingssysteem (RBS) heeft als doel ervoor te zorgen dat er een rookvrije vluchtweg wordt gecreëerd in geval van brand binnen een bouwwerk.

  Lees meer
 • Bouwkundige brandveiligheid

  Een brandveilig gebouw zorgt voor de veiligheid van personen. Ook draagt brandveiligheid bij aan het behoud van het gebouw en daarmee aan de bedrijfscontinuïteit wanneer er onverhoopt brand uitbreekt.

  Lees meer
 • Gasdetectie

  In ruimtes met gevaarlijke stoffen, of ruimtes waar lekkages of uitlaatgassen voor onveilige situaties kunnen zorgen, wilt u de veiligheid kunnen borgen.

  Lees meer
 • Noodverlichting en vluchtwegaanduiding

  Vanuit het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het toepassen van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. De veiligheid van aanwezige personen moet in geval van een spanningsuitval gegarandeerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Beveiliging

  Beveiliging van woningen, woongebouwen, complexen en woonwijken kent elementen als sociale veiligheid, leefbaarheid en inbraak,- en brandpreventie.

  Lees meer