Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties, wereldwijd voorgeschreven in bouwregelgeving, zijn een belangrijke schakel in de totale keten van brandmeldbeveiliging. Bij een brand zijn deze installaties van cruciaal belang voor de veiligheid van de gebruikers van een gebouw, het beperken van de schade en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Kiwa FSS is dé expert op het gebied van inspectie en certificering van brandmeldsystemen en ontruimingsalarmsystemen.

  • Bij een brand zijn een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie cruciaal voor de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en het beperken van de schade. Kiwa R2B is dé expert op het gebied van inspecties op brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen, kijk hier voor meer informatie!
    Lees meer
  • Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand. Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  
    Lees meer
  • De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde alarmbeveiligingssystemen. Dit schema richt zich op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.
    Lees meer