Brandblussysteem

Er zijn diverse betrouwbare brandbeheersingssystemen die overal ter wereld worden toegepast. Het detecteren, signaleren en beheersen van een brand staat daarbij centraal. Ook de bouwkundige, technische en organisatorische omstandigheden kunnen door Kiwa R2B in de beoordeling worden meegenomen. Kiwa R2B heeft veel kennis en ervaring als het gaat om verschillende installaties en is dan ook dé expert als het gaat om controle en inspectie van brandbeheersingsinstallaties.

 • De Beoordelingsrichtlijn K21045 Brandbeveiligingssystemen is een schema voor het Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) van brandbeveiligingssystemen.
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert sprinklerbeveiliging. Sprinklersystemen zijn betrouwbare brandbeheersingssystemen. Een sprinklerinstallatie dient een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen. In veel gevallen zal de brand door enkele sprinklers worden geblust.
  Lees meer
 • Om optimaal te kunnen functioneren moet automatische sprinklerinstallatie zijn aangesloten op betrouwbaar leidingnet. Kiwa R2B heeft veel kennis en ervaring op gebied van automatische sprinklerinstallaties en is dan ook dé expert als het gaat om leidinginspectie sprinklerinstallaties.
  Lees meer
 • Kiwa R2B heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. blusbeveiliging met watermist inertisering watermistsysteem watermistinstallatie inspectie inspectie-instelling - inspectiecertificaat inspecteren
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert blusgassystemen / Blusgasinstallaties obv de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. Wilt u meer weten over inspectie van een blusgassysteem, lees dan verder.
  Lees meer
 • Richtlijn 15 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat handreiking voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Kiwa R2B kan uw opslag met een inspectie PGS 15 beoordelen op de brandveiligheidsaspecten uit richtlijn, tot certificaat en vervolginspectie.
  Lees meer
 • Bij een watervoerend blussysteem is nodig om periodiek te kijken of vereiste capaciteit nog wordt behaald. Kiwa R2B heeft speciale aanhanger/meetwagen, voorzien van gekalibreerde capaciteitsmeter met slangen en appendages. inspectie bluswatercapaciteit centrale bluswatervoorziening sprinkler sprinklersysteem corrosie
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.
  Lees meer
 • De brandveiligheid van een gebouw hangt niet alleen af van de kwaliteit van de daarin aanwezig alarmerings- en blussystemen, maar ook van de bouwkundige brandveiligheid van het gebouw zélf. Zo speelt de luchtdoorlatendheid van een ruimte een belangrijke rol bij de effectiviteit van een blusgasinstallatie.
  Lees meer