Brandblussysteem

Er zijn diverse betrouwbare brandbeheersingssystemen die overal ter wereld worden toegepast. Het detecteren, signaleren en beheersen van een brand staat daarbij centraal. Ook de bouwkundige, technische en organisatorische omstandigheden kunnen door Kiwa FSS Inspection in de beoordeling worden meegenomen. Kiwa FSS heeft veel kennis en ervaring als het gaat om verschillende installaties en is dan ook dé expert als het gaat om controle en inspectie van brandbeheersingsinstallaties.

 • BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen is een internationaal toepasbaar certificatieschema voor het testen, inspecteren en certificeren van brandbeveiligingssystemen.
  Lees meer
 • Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid wordt door Kiwa R2B een inspectie uitgevoerd op basis van de geldende brandveiligheidsregelgeving obv NEN 6059 of het inspectieschema VIVB.
  Lees meer
 • Als gebruiker / eigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw pand. Vaak een ingewikkeld dossier, zo blijkt uit de praktijk. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle brandveiligheidseisen opgenomen waaraan gebouwen in Nederland ten minste moeten voldoen.  
  Lees meer
 • Om optimaal te kunnen functioneren, moet automatische sprinklerinstallatie zijn aangesloten op betrouwbaar leidingnet. Kiwa FSS heeft veel kennis en ervaring op gebied van automatische sprinklerinstallaties en is dan ook dé expert als het gaat om leidinginspectie sprinklerinstallaties.
  Lees meer
 • Kiwa FSS inspecteert sprinklerbeveiliging. Sprinklersystemen zijn betrouwbare brandbeheersingssystemen. Een sprinklerinstallatie is een brandblusinstallatie en dient een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen. In veel gevallen zal de brand door enkele sprinklers worden geblust.
  Lees meer
 • De brandveiligheid van een gebouw hangt niet alleen af van de kwaliteit van de daarin aanwezig alarmerings- en blussystemen, maar ook van de bouwkundige brandveiligheid van het gebouw zélf. Zo speelt de luchtdoorlatendheid van een ruimte een belangrijke rol bij de effectiviteit van een blusgasinstallatie.
  Lees meer
 • Kiwa FSS inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.
  Lees meer
 • Een watermistsysteem is een brandbeveiligingssysteem dat zeer fijne watermist of waternevel gebruikt. Als onafhankelijke Inspectie-Instelling kan Kiwa R2B voor u uw watermissysteem inspecteren. Kiwa FSS heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit.
  Lees meer
 • Kiwa FSS inspecteert vuurwerkkluizen. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) stelt eisen voor beveiligen van (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten van vuurwerkverkooppunten. Eén van belangrijkste eisen is het aanbrengen van een sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
  Lees meer
 • De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde alarmbeveiligingssystemen. Dit schema richt zich op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.
  Lees meer