Brandblussysteem

Er zijn diverse betrouwbare brandbeheersingssystemen die overal ter wereld worden toegepast. Het detecteren, signaleren en beheersen van een brand staat daarbij centraal. Ook de bouwkundige, technische en organisatorische omstandigheden kunnen door Kiwa R2B in de beoordeling worden meegenomen. Kiwa R2B heeft veel kennis en ervaring als het gaat om verschillende installaties en is dan ook dé expert als het gaat om controle en inspectie van brandbeheersingsinstallaties.

 • De Beoordelingsrichtlijn K21045 Brandbeveiligingssystemen is een schema voor het Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) van brandbeveiligingssystemen.
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert blusgassystemen / Blusgasinstallaties obv de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. Wilt u meer weten over inspectie van een blusgassysteem, lees dan verder.
  Lees meer
 • Om optimaal te kunnen functioneren moet automatische sprinklerinstallatie zijn aangesloten op betrouwbaar leidingnet. Kiwa R2B heeft veel kennis en ervaring op gebied van automatische sprinklerinstallaties en is dan ook dé expert als het gaat om leidinginspectie sprinklerinstallaties.
  Lees meer
 • Bij een watervoerend blussysteem is nodig om periodiek te kijken of vereiste capaciteit nog wordt behaald. Kiwa R2B heeft speciale aanhanger/meetwagen, voorzien van gekalibreerde capaciteitsmeter met slangen en appendages. inspectie bluswatercapaciteit centrale bluswatervoorziening sprinkler sprinklersysteem corrosie
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert sprinklerbeveiliging. Sprinklersystemen zijn betrouwbare brandbeheersingssystemen. Een sprinklerinstallatie dient een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen. In veel gevallen zal de brand door enkele sprinklers worden geblust.
  Lees meer
 • Richtlijn 15 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat handreiking voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Kiwa R2B kan uw opslag met een inspectie PGS 15 beoordelen op de brandveiligheidsaspecten uit richtlijn, tot certificaat en vervolginspectie.
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert systemen voor blusschuimbeveiliging. Blusschuimsystemen worden vooral toegepast bij de bescherming van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Meer weten over blusschuiminstallaties, lees verder.
  Lees meer
 • Kiwa R2B inspecteert vuurwerkkluizen. Het Vuurwerkbesluit stelt eisen voor beveiligen van (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten van vuurwerkverkooppunten. Eén van belangrijkste eisen is het aanbrengen van een specifiek sprinklersysteem en daarbij behorende alarmeringsinstallatie.
  Lees meer
 • Blusgassystemen worden vaak toegepast als brandbeveiligingssysteem. Kiwa R2B kan als brandveiligheidsexpert de luchtdoorlatendheid van ruimte meten en zo de effectiviteit van blusgasinstallatie vaststellen.
  Lees meer
 • Kiwa R2B heeft veel ervaring met het inspecteren en certificeren van systemen voor watermistbeveiliging op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. blusbeveiliging met watermist inertisering watermistsysteem watermistinstallatie inspectie inspectie-instelling - inspectiecertificaat inspecteren
  Lees meer