17 januari 2022

Aankomende aanpassing onderhoudsetiketten REOB

Naar verwachting komt er dit voorjaar een aanpassing in de normen NEN 2559 / NEN-EN671-3 / NEN 1594. Deze aanpassing heeft betrekking op de wijziging van de onderhoudsetiketten REOB. Een overgangstermijn van een jaar zorg ervoor dat u alle reeds bestaande onderhoudsetiketten nog even kunt gebruiken.

Etiket jaarlijks onderhoud
Het etiket voor het jaarlijks onderhoud zal niet aangepast worden. Waar wel aandacht voor gevraagd wordt is de toepassing van dit etiket. Op dit etiket is het CCV-beeldmerk opgenomen en mag alleen worden toegepast op blusmiddelen die zijn aangewezen in het Certificatieschema REOB 5.0. Op bijvoorbeeld een minihaspel zal een etiket gebruikt moeten worden zonder het CCV-beeldmerk.

Etiket jaarlijks onderhoud - REOB.png

Etiket periodiek onderhoud
Het etiket voor het periodieke onderhoud wordt aangepast. De termen van het periodieke onderhoud zijn zo aangepast dat dit etiket toegepast kan worden binnen de REOB-onderhoudsnormen NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3. De benamingen zijn nu:

  • Uitgebreid onderhouden
  • Gereviseerd
  • Beproefd

Etiket periodiek onderhoud - REOB.png

Niet gebruiksklaar etiket

De grootste verandering bij de etiketten vinden we terug bij het etiket wat wordt gebruikt indien een brandblusmiddel niet meer gebruiksklaar is. Conform de NEN 7010 mag er in een verbodsteken alleen gebruik worden gemaakt van een symbool. Een tekst die niet normatief bepaald is niet toegestaan. De tekst ‘Niet Gebruiksklaar’ wordt dan onder het verbodsteken geplaatst. Op de info-regel daaronder wordt de reden voor niet-gebruiksklaar omschreven. Aanvullend kan het beeldmerk van het onderhoudsbedrijf worden opgenomen.

Wanneer bij onderhoud blijkt dat een blusmiddel aanvullend onderhoud nodig heeft, maar wel inzetbaar is, wordt geen niet-gebruiksklaar-etiket geplaatst. Er is in dit geval geen sprake van ernstige beschadigingen, ontbreken van essentiële onderdelen of het verlopen van normatieve termijnen. In dat geval kan een blustoestel gemarkeerd worden als onderhouden waarbij aanvullende in de onderhoudsrapportage een reparatie advies wordt opgenomen.

Niet gebruiksklaar 1.png