15 februari 2022

Bent u al volledig op de hoogte van de Certificatieschema’s BORG V2 en de VRKI V2?

In zowel de VRKI 2.0 versie 2022 als in versie 2.0 van de certificatieschema’s BORG-B en BORG-E zijn een aantal wijzigingen opgenomen die de kwaliteit aanzienlijk zullen verbeteren. De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, installeren en opleveren van beveiligingssystemen. De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Op basis van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

De belangrijkste wijzigingen van de VRKI 2.0 zetten we hieronder nog een keer voor u op een rij:

  • De attractiviteitenlijst bevat een aantal wijzigingen;
  • Het intakedocument en de definitie ervan zijn aangepast. Nu is helder omschreven dat bij risicoklasse 4 en/of wanneer afgeweken wordt van de geadviseerde maatregelen het document altijd ter ondertekening aan de verzekeraar wordt aangeboden;
  • De VRKI is aangepast naar aanleiding van de gewijzigde regels op het gebied van waardeberging (kluizen). Paragraaf 4.2 is gewijzigd en bijlage 1 is komen te vervallen;
  • In paragraaf 7.5 werd verwezen naar GPRS. Dit is vervangen voor overdrager mobiel netwerk. De figuren in de paragraaf zijn hierop aangepast;
  • Waar nodig zijn teksten aangescherpt.

Voor de VRKI geldt een overgangstermijn. De VRKI 2.0 versie 2021 mag nog toegepast worden tot april 2022. Gedurende de overgangstermijn:

  • mogen projecten die reeds in de uitvoeringsfase zitten, doorgang vinden;
  • mogen nieuwe plannen/offertes alleen gemaakt worden op basis van de VRKI 2.0 versie 2022;
  • mogen plannen/offertes die reeds zijn opgestart worden afgerond op basis van de voorgaande VRKI 2.0 (versie 2021), indien verwacht wordt dat de startdatum van uitvoeringsfase ligt voor het verlopen van de overgangsperiode;
  • is het niet toegestaan om delen van de VRKI 2.0 versie 2021 te combineren met versie 2022.

Voor de wijzigingen van het Certificatieschema BORG-E en BORG-B verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht: Versie 2 van de Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E gepubliceerd

BORG 2005 gecertificeerd - werkzaamheden volgens Versie 2.0 BORG-E en BORG-B

Bedrijven die de overstap naar BORG-E en/of BORG-B Versie 2.0 nog niet hebben gemaakt, en nog gecertificeerd zijn volgens de BRL BORG-2005, dienen voor 1 juli 2022 de overstap te maken naar de BORG 2.0. Belangrijk hierbij is dat deze bedrijven hun werkzaamheden nu al volgens de eisen uit de schema’s BORG-E en/of BORG-B versie 2.0 dienen uit te voeren.

BORG Versie 1.0 gecertificeerd – afgifte certificaten volgens BORG Versie 2.0
Alle bedrijven die BORG-E en/of BORG-B versie 1.0 gecertificeerd zijn, geven de certificaten al uit volgens BORG 2.0. Hiermee is ook de geldigheid van 5 jaar teruggekomen (mits jaarlijks onderhouden). Deze 5 jaarlijkse geldigheid was in het schema BORG-E en BORG-B versie 1.0 vervallen.

Is uw personeel al volledig op de hoogte van alle wijzigingen?
De belangrijkste kennis van de Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) en de Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) is de kennis van de VRKI. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen dienen gekwalificeerde medewerkers dan ook minimaal 1 maal in de 5 jaar een opfristraining volgen.

Een uitstekende manier om op de hoogte te blijven is het volgen van de training ‘Werken met de VRKI’. Tijdens de training worden de wijzigingen van de VRKI doorgenomen. Aan de hand van enkele casussen wordt de nieuwe VRKI 2.0 behandeld en toegepast. Klik hier voor meer informatie over deze training: Training werken met de VRKI

Wilt u uw kennis over de Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E opfrissen dan is de ‘Training werken met de Certificatieschema’s BORG en Videobewakingssystemen’ voor u zeer geschikt. In deze training wordt gekeken hoe de schema’s in de praktijk werken en hoe u ze kunt toepassen binnen uw kwaliteitssysteem. 

Deze trainingen worden gegeven door medewerkers van Kiwa FSS die dagelijks in de praktijk werken met de VRKI en de CCV Certificatieschema’s BORG. Zij zijn dan ook zeer enthousiast om hun kennis met u en/of uw personeel te delen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com.