22 maart 2021

Certificering Videotoezichtcentrales - 2 jaar na in werking treden van de nieuwe Rpbr

Met de aanpassing van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Rpbr) in 2019 zijn aan Videotoezichtcentrales (VTC) dezelfde eisen gesteld als aan een Particuliere Alarmcentrales (PAC). Daaropvolgend zijn de norm EN 50518:2019 en het CCV-Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales aangepast. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om het toepassingsgebied Videotoezichtcentrales te laten certificeren.

Soorten videotoezicht
Het toepassingsgebied videotoezicht wordt gecertificeerd op basis van de internationale norm voor videobewakingssystemen, de IEC 62676-4. Hierin wordt voor certificering op basis van de norm EN 50518 of het CCV certificatieschema PAC geen onderscheid gemaakt.

In de IEC 62676-4 worden drie soorten camerasystemen onderkend, namelijk:

  • Monitoring
    bijvoorbeeld virtuele rondes op bedrijfsterreinen
  • Detectie
    Hierbij komt de trigger vanuit de camera, bijvoorbeeld met Video Content Analyse
  • Verificatie
    Hierbij worden de beelden gebruikt om een inbraakalarm of andere alarmen te verifiëren

De Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) maakt geen onderscheid tussen deze drie vormen. Het doel van deze regelgeving is om kwalitatief betere beelden te ontvangen bij de politie waarmee de heterdaadkracht wordt vergroot. Om deze kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen maakt het dus geen onderscheid in soorten videotoezicht.

Eisen en vergunning
In artikel 11b van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Rpbr) zijn eisen opgenomen waar een videotoezichtcentrale aan dient te voldoen. Eén van deze eisen is het beschikken over een zogeheten VTC-vergunning. Deze VTC-vergunning kan aangevraagd worden bij Justis wanneer de videotoezichtcentrale gecertificeerd is op basis van de norm EN 50518:2019 Monitoring and Alarm Receiving Centres (MARC) of het CCV-Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales (PAC) 3.0.

De VTC-vergunning is benodigd op basis van artikel 3 van de Wpbr. Na het aanvragen van de VTC-vergunning heeft de toezichtcentrale 8 maanden de tijd om het juiste certificaat, inclusief toepassingsgebied videotoezichtcentrale, aan Justis te overhandigen. In de tussentijd krijgt de videotoezichtcentrale een tijdelijke VTC-vergunning van Justis. Wanneer Justis de vergunning verleent ontvangt de videotoezichtcentrale een VTC-nummer.

Op de website van Justis kunt u een lijst van vergunninghouders WPBR én alle documenten die benodigd zijn voor de aanvraag downloaden.

Videotoezicht onderwerp van gesprek
De nieuwe wetgeving zorgt voor nieuwe uitdagingen voor de markt, zoals opleidings- en screeningseisen en de dossiervorming rondom cameraprojecten. Daarom is in het College van Deskundigen Security van februari besproken met de markt wat de huidige stand van zaken is. Er ligt een actie om te onderzoeken hoe het mogelijk is om aan de wet te voldoen, maar waarbij er wel is gekeken naar de nut- en noodzaak van het volledige eisenpakket dat in de wet worden gesteld ten aanzien van de soorten videotoezicht.

Kiwa gecertificeerde Videotoezichtcentrales
Inmiddels hebben diverse toezichtcentrales aangetoond te voldoen aan de nieuwe eisen, hiermee hebben zij het bedrijfscertificaat in ontvangst genomen. Wilt u weten welke Videotoezichtcentrales inmiddels gecertificeerd zijn, bekijk dan onze certificaatzoeker..

Ook de installateur van videobewakingssystemen is betrokken
Naast de videotoezichtcentrale is ook de installateur van videobewakingssystemen aan zet om te voldoen aan de nieuwe Rpbr. Een installateur van videobewakingssystemen dient in het bezit zijn van het diploma projecteringsdeskundige VSS en/of installatiedeskundige VSS en te beschikken over een geldige Verklaring van Betrouwbaarheid (VvB). De videotoezichtcentrale dient hierop te controleren voordat nieuwe cameraprojecten worden aangesloten.

Een eenvoudige manier om dit aan te tonen is met een bedrijfscertificaat op basis van het schema K21039 Videobewakingssystemen. Wanneer de installateur een geldig K21039-certificaat heeft, kan de videotoezichtcentrale erop vertrouwen dat het personeel voldoet aan de eisen in de Rpbr.

Interpretatie document MARC Security
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom alarmcentrales? Bekijk dan het interpretatie document MARC Security op onze productpagina EN 50518 Certificering - Monitoring en Alarm Ontvangstcentrales. Dit document biedt interpretaties over de EN 50518 en K21030 en zal regelmatig geüpdatet worden.

Informatie
Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u meer weten over certificering als Videotoezichtcentrale, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of per email bericht via NL.info.ncp.fss@kiwa.com.