16 juni 2022

Hosted oplossingen voor de opslag van data van alarmcentrales

Vanuit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr) zijn eisen gesteld aan particuliere alarmcentrales. Zo dient een alarmcentrale vanuit de Wpbr gecertificeerd te zijn volgens de EN 50518 Monitoring en Alarmontvangst Centrales of het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales. Deze certificeringen stellen eisen aan de alarmcentrales. Een van deze eisen betreft de opslag van data. Waar mag een alarmcentrale of alarm transmissie service provider haar data opslaan? Die vraag komt de laatste tijd steeds vaker voorbij.

Terug in de tijd

Op basis van de oude norm NEN-EN 50518-1, -2 en -3:2013 was het opslaan van data uitsluitend mogelijk binnen de beveiligde muren van de alarmcentrale. Deze versie van de norm voorzag niet in de mogelijkheid voor de alarmcentrales om data elders op te slaan. Toch bleek die vraag er steeds vaker te zijn.

De oplossing – het schema K21046 Hosted Alarm Solutions

Als gevolg hiervan is Kiwa met het College van Deskundigen Security om de tafel gegaan. Dit resulteerde in het schema K21046 Hosted Alarm Solutions. Dit schema biedt alarmcentrales de mogelijkheid om, onder voorwaarden, data op een veilige manier buiten de alarmcentrale op te slaan. De verwerkingsapparatuur staat hierbij (gedeeltelijk) in een data center.

NEN-EN 50518:2019

Inmiddels is de EN 50518:2019 Monitoring en Alarmontvangst Centrales van kracht. Deze versie van de norm geeft wel invulling aan het opslaan van data buiten de beveiligde muren. Zo schrijft de EN 50518:2019 voor aan welke eisen een externe datalocatie moet voldoen.

Dit sluit aan bij de eisen voor K21046 Hosted Alarm Solution. Dit betekent zekerheid over de fysieke locatie, maar ook over de beveiligde alarmtransmissie en redundante verbindingen.

Video

Tijdens het webinar ‘Van ARC naar MARC in het (I)OT domein’ is er eveneens aandacht besteed aan dit onderwerp. Heeft u dit webinar niet bijgewoond, maar wilt bent u wel geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaande video.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, neem dan via email contact op met onze schema manager Dio Kock, dio.kock@kiwa.com.