6 januari 2022

Kiwa feliciteert IQ Messenger met het behalen van het WDTM ketenkeurmerk PersonenAlarmering

Op 26 oktober 2021 heeft Kiwa NCP-auditor Dennis Vieth de audit voor het WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering uitgevoerd bij IQ Messenger. Een bijzondere audit omdat IQ Messenger zelf geen producten in de vorm van hardware en of diensten levert op het gebied van zorgverlening. Als leverancier van alarmeringssoftware verrichten ze activiteiten in meerdere schakels binnen de keten.

Het WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering kent diverse rollen binnen de keten. Het software pakket dat IQ Messenger biedt is onderdeel van de keten. Als softwareontwikkelaar geven zij een meerwaarde aan reeds bestaande Personen Alarmeringsapparatuur. Hierbij maken zij gebruik van bestaande hardware, die geleverd wordt door een leverancier.

Positief resultaat bij de audit
IQ Messenger heeft de audit met een positief resultaat doorlopen en de certificering als Aanbieder en Leverancier volgens het WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering behaald.

Wij feliciteren IQ-Messenger dan ook met het behalen van dit mooie resultaat!

IQ Messenger behaalt WDTM certificering small.png

Boven: Paul Vos van IQ-Messenger
Links: Tonko Wedda van WDTM
Rechts: John Vink van Kiwa NCP

Namens IQ Messenger:
'IQ Messenger is trots op het behalen van het WDTM ketenkeurmerk. Het keurmerk en de doelstellingen van de WDTM sluiten naadloos aan bij onze drive tot het realiseren van betere en veiligere zorg. De audit van het keurmerk uitgevoerd door Kiwa hebben wij als professioneel, constructief en plezierig ervaren. De WDTM ketenkeurmerk certificering is een uitstekende aanvulling op onze medisch klasse IIb, ISO 13485, NEN 7510 en ISO 27001 certificeringen.'

IQ Messenger ondersteunt de missie van WDTM, namelijk: een maatschappelijk relevante bijdrage leveren aan de gezondheid, de veiligheid, het comfort, zelfredzaamheid alsmede de zelfstandigheid van mensen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland. WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met een focus op technologische innovatie ten behoeve van cliëntveiligheid. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM.

De audit door Kiwa, met begeleiding en ondersteuning van Roger Jongen, heeft IQ Messenger als plezierig en professioneel ervaren omdat we merkten dat Kiwa sterk gericht is op aspecten rondom cliëntveiligheid zoals een permanente ketenbewaking en gedegen risicoanalyse.

We hebben de WDTM ketenkeurmerk certificering behaald in de rol van system integrator. Het IQ Messenger platform verzorgt de integratie van alle denkbare alarmering en zorgdomotica aan de cliëntzijde (inclusief bestaande analoge en digitale zorgtoestellen) en wisselt deze uit met smartphones of beeldschermapplicaties van de zorgprofessional. Met onze medisch klasse IIb certificering zijn wij tevens bevoegd om ook alarmering afkomstig van medische apparatuur uit te wisselen met zorgprofessionals.'

Over WDTM

WDTM is de belangenvereniging voor zorgtechnologie en zorginnovatie in Nederland. In de ogen van WDTM is samenwerking tussen alle relevante schakels nodig om zorgtechnologie zorgvuldig te implementeren met oog voor de kwaliteit en veiligheid voor de gebruikers van de technologie. Leden van WDTM zijn naast zorginstellingen ook zorgcentrales, fabrikanten, distributeurs en andere bij de keten betrokken partijen.

Kwaliteit en veiligheid staan dus hoog in het vaandel bij WDTM. Om deze reden heeft WDTM twee Ketenkeurmerken ontwikkeld:

WDTM is schemabeheerder van beide keurmerken. Interne procedures, samenwerking en de afspraken over de samenwerking met andere organisaties, veiligheid van cliënten en zorgprofessionals en risicomanagement zijn de voornaamste onderwerpen waarop de organisaties die geauditeerd worden door de onafhankelijke auditorganisatie Kiwa. Dit alles met als doel om betrouwbare diensten te leveren!