9 november 2020

Kiwa NCP audit op afstand Keurmerk Veilig Ondernemen bij gemeenten Bladel en Hapert

De winkelgebieden van Bladel en Hapert behaalden onlangs gezamenlijk het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Continu Samenwerken. Dit keurmerk is gericht op publiek-private samenwerking rondom de veiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden of op bedrijventerreinen. Om het KVO-certificaat te kunnen behalen, doorliep de KVO-werkgroep van Bladel en Hapert een audit bij onafhankelijk certificeerder Kiwa NCP. In verband met de coronacrisis gebeurde dit voor het eerst op afstand, door middel van remote auditing.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bevat kaders waarbinnen partijen de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en uitgaansgebieden op een gestructureerde manier kan worden verbeterd. Hierbij wordt, samen met de ondernemers in een gebied, een driejarenplan opgesteld en worden maatregelen getroffen voor verbetering of instandhouding van de leefbaarheid en veiligheid, bijvoorbeeld door cameratoezicht, winkelverboden en een Whatsapp-groep.

Op afstand
De gezamenlijke KVO-werkgroep van Bladel en Hapert ging in september op voor verlenging van het KVO-keurmerk. Door de huidige coronaregels werd ervoor gekozen om de audit op afstand (remote) uit te voeren. Hoewel het voor veel vergelijkbare werkgroepen een uitdaging was om het KVO - Continu Samenwerken ook daadwerkelijk een continu proces te laten blijven, slaagde de KVO-werkgroep van Bladel en Hapert erin om ook in deze uitdagende tijd op stoom te blijven. Ofschoon de audit op afstand voor alle deelnemers een nieuw fenomeen was, is het de werkgroepleden goed gevallen.

Tijdens de remote audit – de eerste audit op afstand voor het KVO-keurmerk – bleek dat de werkgroep erg goed op elkaar is ingespeeld en dat er een goed contact is tussen de gemeenten, de ondernemers in beide winkelgebieden en brandweer en politie. Extra bijzonder is dat het twee gebieden betreft die nadrukkelijk van elkaar leren, in plaats van met elkaar te concurreren.

KVO-certificaat
Deze goede samenwerking heeft ertoe geleid dat op 23 september het KVO-certificaat door Lara van den Bergh (auditor Kiwa NCP) kon worden uitgereikt aan Remco Bosma, burgemeester van Bladel, Jean Hendriks en René Veldhuizen (centrummanagers van Bladel en Hapert) en de werkgroepleden Pieter Raijmakers (politie), Inge Mikkers (brandweer), Alexsej Garczynski en Rein de Vries (namens de gemeente Bladel).