14 juni 2022

Lijst NTA 8133 geteste blustoestellen voor Lithiumbranden gepubliceerd

Brand in oplaadbare accu’s op basis van Lithiumchemie is een zeer moeilijk te blussen brand. Alleen brandblussers die voldoen aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133 zijn geschikt gebleken voor het blussen van Lithium branden. Kiwa FSS heeft nu een lijst gepubliceerd van blustoestellen die met positief resultaat NTA 8133-getest zijn.

Het brandverloop van een Li-ion batterij is niet vergelijkbaar met het verloop van een normale vaste stof-, vloeistof- of gasbrand. Niet alle gebruikelijke brandblussers zijn dan ook geschikt voor het blussen van een Lithium brand.

Het blussen van een Lithium brand brengt de nodige uitdagingen met zich mee:

  • Bij een Lithium brand kan de temperatuur oplopen tot wel 1000 graden celsius;
  • Tijdens een Lithium brand komen zeer giftige stoffen vrij, die ernstige gezondheidsschade kunnen geven;
  • Een brandende accu kan spontaan ontploffen;
  • Lithium branden kunnen zich na ‘geblust’ te zijn spontaan weer her-ontsteken.
NTA 8133

NTA 8133 beschrijft de opbouw, uitvoering en beoordeling van standaardbrandblusproeven op Lithium accu's, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor dit brandtype aan te tonen.

De NTA 8133 is de eerste publicatie die gaat over accu's met beperkt vermogen tot 600 Wh. Denk hierbij aan:

  • draagbare elektronica (smartphones, laptops);
  • elektrisch handgereedschap en huishoudelijke apparaten;
  • draagbare medische apparatuur;
  • speelgoed en radiografisch bestuurbare objecten;
  • drones;
  • fietsen.
Kan iedereen die beschikt over een NTA 8133 geteste blusser nu een Lithium brand blussen?

Nee, het blussen van een Lithium brand is werk voor professionals. Buiten de (gezondheids)gevaren die een dergelijke brand met zich mee brengt, is ook de blustechniek belangrijk bij een Lithium accubrand. Bel bij een dergelijke brand dan ook altijd het alarmnummer en verlaat de ruimte waar de brand zich bevindt.

Hoe kun je een NTA 8133 geteste blusser herkennen?

Om te weten of een blusmiddel geschikt is voor dergelijke branden is het belangrijk om te achterhalen of het blusmiddel onafhankelijk is getest.

Een brandblusser dat met positief resultaat getest is op basis van de NTA 8133, beschikt over een etiket zoals hiernaast geplaatst is. Deze markering dient op een, voor de gebruiker, duidelijk zichtbare plaats te zijn aangebracht. Het nummer op het etiket verwijst naar de test die is uitgevoerd. NTA 8133 etiket.png
De NTA 8133 test uitgevoerd door Kiwa

Kiwa zorgt als onafhankelijk testinstituut voor de waarneming van de test, verslaglegging en het eindrapport waarin het resultaat van de blustest wordt opgeschreven.

Meer weten over deze test? Kijk dan eens op onze productpagina NTA 8133 test Lithium Brandblussers

De geldigheidsduur van een positief uitgevoerde test

Er zit geen geldigheidsduur aan de positief uitgevoerde test, zolang de blusser of de blusstof niet wijzigt. In de praktijk zal dit samen lopen met het Rijkstypekeur van het blustoestel. Wanneer een Rijkstypekeur verlopen is, wordt de complete aanvraag voor het Rijkstypekeur opnieuw ingediend. Zolang de blusser of de blusstof niet gewijzigd is, blijft de eerder uitgevoerde test op basis van de NTA 8133 geldig.

Overzicht NTA 8133 geteste brandblussers

Inmiddels zijn er een aantal (Lithium) brandblussers die met positief resultaat getest zijn volgens de NTA 8133.

Een overzicht van NTA 8133 geteste blussers staat ook op onze website, bekijk de lijst hier: Overzicht NTA 8133 geteste blussers