14 maart 2023

NTA 8133 test voor Lithium brandbussers uitgevoerd door Kiwa

De vraag naar energie in opgeslagen vorm stijgt steeds meer. Laptops, tablets, smartphones, drones of e-bikes, allen voorzien van Lithium-ion batterijen, zijn in bijna ieder huishouden wel te vinden. Lithium Ion accu’s hebben vele voordelen; ze zijn klein, licht, herlaadbaar en beschikken over een behoorlijke capaciteit. Het grote nadeel van deze accu’s is dat ze spontaan kunnen ontbranden en bij ontbranding een heftig vuurbeeld kunnen geven. Een Lithium-Ion accubrand is een lastig te blussen brand, mede doordat de accu spontaan kan her-ontbranden, nadat de brand geblust is. Bij een dergelijke brand is een betrouwbaar blustoestel belangrijk.

Een accu is opgebouwd uit een groot aantal cellen, deze komen we tegen in pouch en staaf vorm. De basis van beide vormen is gelijk en daarmee zijn ook de mogelijke risico’s gelijk. Een Lithium Ion accu-brand kan ontstaan door overladen, mechanische beschadiging, te hoge temperatuur door bijvoorbeeld direct zonlicht of een te grote ontlading. Deze factoren kunnen de chemicaliën in de accu ontbinden en een reactie veroorzaken.

Welke blusser gebruik je voor een Lithium Ion accu-brand?

De brandklasse van een brand wordt bepaald door het materiaal dat in brand staat. In tegenstelling wat je zou denken, is een Lithium Ion batterij-brand géén metaal-brand en valt daarmee niet in brandklasse D voor metalen. Een Lithium Ion accu-brand is eerder een chemische gasbrand met vaste stoffen, dat gepaard gaat met zeer hoge temperaturen, een ongecontroleerde thermische ontlading (thermal runaway) en een explosieve ontbranding. Een Lithium Ion accubrand valt hierdoor niet in een van de huidige brandklassen.

Ondanks de snelle ontwikkelingen in de markt rondom een geschikte blusstof, is er nog geen blusstof die de chemische reactie kan stoppen. Er wordt met name ingezet op het koelend vermogen van de blusstoffen en het snel en effectief blussen van de overige materialen (behuizing). Professionals zijn inmiddels in staat om brand van kleine accu’s te blussen / beheersen. Het is hierbij van groot belang om te weten of een blustoestel geschikt is om een (beginnende) Lithiumbrand te blussen / beheersen. Een blustoestel dat met positief resultaat getest is op basis van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133 is, bij gebruik door een professional, geschikt voor het blussen van een Lithium Ion accubrand.

De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8133 (NTA 8133)

De NTA 8133 richt zich op het stoppen van het verbrandingsproces van een Lithiumbrand van accu’s met een beperkt vermogen tot 600 Wh. Deze NTA 8133 beschrijft de opbouw, uitvoering en beoordeling van standaard brandblusproeven op lithiumaccu's, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor dit brandtype aan te tonen. Op basis van de prestatie-eisen en beproevingsmethoden die vastgelegd zijn in de NTA 8133 wordt beoordeeld of een draagbaar blustoestel geschikt is voor het blussen van Lithium accubranden.

De NTA 8133 test uitgevoerd door Kiwa

Tijdens de test wordt er een testopstelling gebruikt waarbij de Lithiumcellen vrij zweven in een metalen opstelling boven de grond. De set, bestaande uit 6 blokken van 4 cellen, wordt door overlading ontstoken. Het doel is om de brand binnen 3 minuten te blussen waarbij geen herontsteking mag optreden na een cooldown van 20 minuten. Na afloop van deze cooldown periode moet tenminste één cel nog een meetbare spanning hebben. De test moet aantonen dat deze geslaagd is door middel van het blussen met het blustoestel en niet dat het vuur gedoofd is door gebrek aan brandstof.

Als onafhankelijke certificatie-instelling zorgt Kiwa voor de uitvoering en waarneming van de test, de verslaglegging en het eindrapport waarin het resultaat van de blustest wordt opgeschreven.

Overzicht NTA 8133 lithium brandblussers

Op onze website staat een lijst van NTA 8133 geteste brandblussers die beschikken over een Rijkstypekeur én geslaagd zijn voor de test: Overzicht NTA 8133 lithium Brandblussers

Note: Om in Nederland een draagbaar blustoestel op de markt te brengen is het Nederlands Rijkstypekeur vereist.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de NTA 8133 test, kijk dan op onze productpagina NTA 8133 test Lithium Brandblussers.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jørgen Dohmen, via email op Jorgen.dohmen@kiwa.com of telefonisch op 06-31935677.