27 januari 2023

Uitloopperiode van CCV-schema Particuliere Alarmcentrale verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026

Eind 2021 heeft het CCV aangekondigd dat het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale 3.0 per 1 januari 2023 zou worden ingetrokken. Onlangs heeft het CCV alle certificaathouders van het schema Particuliere Alarmcentrales middels een brief laten weten dat het schema PAC 3.0 tot uiterlijk 1 juli 2026 blijft bestaan.

In de praktijk blijkt dat sommige certificaathouders meer tijd nodig hebben om de overstap te maken naar certificatie volgens de Europese norm NEN-EN 50518. Voor het CCV is dit reden om de uitloopperiode van het schema PAC 3.0 te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2026. Mocht het certificatiecontract tussen de laatste certificaathouder en Kiwa NCP eindigen vóór 1 juli 2026, ongeacht de reden van die beëindiging, zal het schema eerder ingetrokken worden.

De verlenging zorgt ervoor dat alle certificaathouders voldoende gelegenheid hebben om over te stappen naar certificatie volgens de Europese norm NEN-EN 50518.

Wat betekent dit voor de bestaande certificaathouders?

De langere uitloopperiode betekent dat bestaande PAC-certificaten, na een audit met positief resultaat, verlengd mogen worden tot uiterlijk 30 juni 2026. In individuele gevallen kan de geldigheid van zo’n certificaat korter zijn dan de gebruikelijke drie jaar. Eventuele tussentijdse uitbreidingen van het toepassingsgebied blijven mogelijk, met dezelfde beperking van de geldigheidsduur.

Het schema CCV PAC 3.0 wordt niet meer actief onderhouden. De eisen blijven tot intrekking van het schema ongewijzigd. Relevante ontwikkelingen worden door het CCV niet meer in het schema verwerkt. De toegevoegde waarde van certificatie op basis van het CCV PAC schema neemt daardoor af.

De accreditatie op het schema blijft bestaan en het toezicht zal plaatsvinden zoals het schema dat voorschrijft. Er worden geen nieuwe klanten meer gecertificeerd op het certificatieschema PAC 3.0.

Meer informatie

Wilt u meer informatie kijk dan eens op onze productpagina EN 50518 Certificering - Monitoring en Alarm Ontvangstcentrales .

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Dio Kock (06 51 13 53 36 of dio.kock@kiwa.com).