21 januari 2019

Versie 4.0 van het Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Op 15 januari 2019 heeft het CCV Versie 4.0 van de Certificatieschema's Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd.

De ingangsdatum van het Certificatieschema OAI Versie 4.0 is 15 april 2019. Versie 3.0 van het certificatieschema OAI vervalt een jaar later op 15 april 2020.

Voor de volledige overgangsregeling verwijzen wij u naar paragraaf 1.5 van de certificatieschema's OAI Versie 4.0. 

In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de certificatieschema's beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de Nederlandse normen NEN 2575, NPR 2576 en NEN 2654-2. Bij het keurmerk Onderhoud OAI is de steekproeffrequentie daarop aangepast. 

Ook is de term 'Inspectie' in het schema vervangen door de term Productgerichte beoordeling'.

Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van Versie 3.0 is opgenomen in paragraaf 1.6 van het schema. 

Versie 4.0 van de Certificatieschema's Installeren, Leveren, Onderhouden van Ontruimingsalarminstallaties zijn te downloaden van onze website

Direct downloaden?
Certificatieschema Versie 4.0 installeren Ontruimingsalarminstallaties
Certificatieschema Versie 4.0 Leveren Ontruimingsalarminstallaties 
Certificatieschema Versie 4.0 Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties

Heeft u vragen over Versie 4.0 van het Certificatieschema OAI, neemt u dan contact met ons op, info.ncp@kiwa.nl