2 juni 2020

WDTM Ketenkeurmerk – Hét kwaliteitskeurmerk in de zorg!

Kwaliteit in de zorg is een belangrijk item. Mensen met een zorgvraag willen vaak zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De toegang tot de zorgwoning door zorgverleners en mantelzorgers is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Ook wanneer er direct gevaar voor gezondheid of welzijn is van de mensen met een zorgvraag, zal externe hulp nodig zijn. Om dit op een verantwoordelijke manier te organiseren is het WDTM Ketenkeurmerk opgezet.

Het doel van het WTDM ketenkeurmerk:
Het doel van het WDTM ketenkeurmerk is om het met technologie mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Uit de naam ketenkeurmerk valt eveneens het doel te halen;
Het is een keurmerk wat ervoor zorgt dat de gehele keten op het gebied van ‘persoonsgebonden alarmering’ of ‘toegang tot zorgwoningen’ voldoet aan de gestelde kwaliteitsstandaard.

Het gehele keten bestaat uit de volgende rollen: 
Aanbieder, Leverancier, Installateur, Zorgcentrale en of alarmopvolging. 

Door het stimuleren van de samenwerking van bedrijven die allen in het bezit zijn van het Ketenkeurmerk wil WDTM zorg dragen voor een gesloten en optimaal werkende keten.

Het WDTM ketenkeurmerk kent de volgende schema’s:

  • WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering 3.0.
    Vanaf 1 september 2019 is de vernieuwde versie van het Ketenkeurmerk uitgebracht. In dit keurmerk zijn de Persoonsgebonden Alarmering en de Mobiele Alarmering opgenomen. Binnen de scope van dit schema vallen personenalarmeringssystemen ongeacht de techniek die gebruik wordt om de signalen over te brengen – analoog (tot uiterlijk 2021), digitaal, mobiel of anders.
  • WDTM Ketenkeurmerk module Toegang tot de zorgwoningen
    Dit keurmerk waarborgt dat cliënten die zorg behoeven op een veilige manier thuis of in een zorginstelling kunnen verblijven.
    Ook dit keurmerk werkt volgens het ketenprincipe en kent dezelfde rollen als binnen het keurmerk voor personenalarmering.

WDTM 3.0 voor gecertificeerde WDTM ketenkeurmerkhouders
Bedrijven die al gecertificeerd zijn door Kiwa hebben de keuze of zij al over willen stappen naar beoordeling op de WDTM 3.0 of tot de maximaal geldende certificatietermijn van maximaal drie jaar gecertificeerd blijven op de oude norm.

Over WDTM als branche-organisatie
WDTM (Wonen, Diensten, Techniek voor Mensen) is de branche-/kennisorganisatie op het gebied van ‘Technology Enabled Care’ (zorgtechnologie). WDTM laat organisaties, die in elkaars verlengde werken, als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te optimaliseren. Om dit te realiseren, staan zorginnovatie en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM. De uitvoering van het Ketenkeurmerk, en daarmee de controle op deze kwaliteitseisen, heeft WDTM ondergebracht bij Kiwa NCP.

Uitvoering WDTM Ketenkeurmerk door Kiwa NCP
Om de kwaliteit van deze keurmerken te waarborgen worden bij partijen die het keurmerk willen behalen audits uitgevoerd door Kiwa NCP. Kiwa NCP treedt als onafhankelijke partij op en beoordeelt de processen die door de bedrijven zijn opgezet en uitgevoerd worden.

Wilt u meer informatie over het Ketenkeurmerk?
Meer informatie over de Ketenkeurmerken en het proces van certificeren is na te lezen op de website van WDTM en op de volgende pagina's van de Kiwa website:

WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering
WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen

Contact:
Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen, neemt u dan contact met ons op: NL.wdtm.ncp.fss@kiwa.com of telefonisch op 088-9985100.