Gasongevallenformulier

In het kader van het vergroten van de veiligheid in de gasdistributiesector worden gegevens over gasincidenten door Kiwa Technology geregistreerd en indien nodig onderzocht. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) registreert deze gasongevallen. Met onderstaande link download u het formulier waarmee u deze incidenten kunt melden aan Kiwa Technology en aan het Staatstoezicht op de Mijnen.

Download: Meldingsformulier_gas_ongevallen_en_incidenten_vanaf_1-1-2017 versie 092019

Om te kunnen beoordelen of u een melding moet doen van een gasongeval of –incident, zijn de criteria wanneer gemeld moet worden herzien. Met onderstaande link download u deze meldcriteria voor gasongevallen en –incidenten. 

Download:  Handelswijze melden incidenten en ongevallen aan SodM en Kiwa Technology, versie 092019