Gasongevallenformulier

In het kader van het vergroten van de veiligheid in de gasdistributiesector worden gegevens over gasincidenten door Kiwa Technology geregistreerd en indien nodig onderzocht.

Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) registreert deze gasincidenten. Voor het melden van een incident dient gebruik te worden gemaakt van het door de SodM opgestelde formulier. Het formulier is te downloaden op de website van de SodM (www.sodm.nl).

Op deze website zijn tevens de criteria beschikbaar waarin wordt toegelicht wanneer wel of niet moet worden gemeld.