2 juni 2023

Kiwa onderzoekt mogelijkheden samenwerking waterstof Nederland en Japan

Zowel Japan als Nederland hebben sterke interesse in waterstof als schone energiebron en werken aan de ontwikkeling en implementatie ervan. Wat zijn de sterke punten van beide landen? En hoe kunnen ze elkaar versterken en zo de transitie naar een waterstofeconomie goedkoper en efficiënter te maken? Kiwa onderzocht dit voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit leverde het actieplan ‘Towards reducing hydrogen supply chain costs’ op, dat u hieronder kunt downloaden.

In Japan wordt waterstof gezien als een belangrijke energiebron voor de toekomst. Het land heeft ambitieuze doelstellingen om tegen 2050 CO₂-neutraal te zijn en wil waterstof gebruiken als energiebron in diverse sectoren, waaronder transport, industriële processen en elektriciteitsopwekking. Japan heeft nu al een uitgebreid netwerk van waterstoftankstations en investeert in onderzoek en ontwikkeling van waterstoftechnologieën. Ook Nederland wil tegen 2050 beschikken over een duurzame energievoorziening. Ons land heeft een sterke positie in gastransport en werkt aan de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur, inclusief waterstof productie, opslag, waterstoftankstations en transport via pijpleidingen.

Sterke punten

Japan en Nederland hebben beide specifieke sterke punten op het gebied van waterstof. Japan heeft bijvoorbeeld expertise op het gebied van waterstofproductie en -opslag, terwijl Nederland een sterk netwerk heeft voor de distributie van waterstof. Nederland heeft daarnaast veel ervaring met de ontwikkeling van offshore windenergie, wat een belangrijke bron van duurzame energie kan zijn voor waterstofproductie.

Samenwerking

Uit het rapport blijkt dat er voor Nederland en Japan volop kansen zijn voor samenwerking op waterstofgebied. Zo zou Japan kunnen profiteren van de Nederlandse expertise op het gebied van offshore windenergie en Nederland zou kunnen leren van de Japanse ervaring met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur en -toepassingen. Daarnaast zou samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologieën kunnen bijdragen aan versnelde innovatie en implementatie.

Platform

Het actieplan dat Kiwa - onderdeel van RVO’s Partners for International Business-programma – opstelde, richt zich op de uitwisseling van elektrolysetechnologie, de ontwikkeling van geharmoniseerde normen en certificeringsschema's op internationaal niveau, transparante en beter toegankelijke subsidies en een platform voor het verbinden van de verschillende spelers in de waterstofindustrie. Zo’n samenwerking kan helpen bij de grootschalige implementatie van essentiële technologieën en het verbinden van organisaties voor handelsmogelijkheden.

Download: Towards reducing hydrogen supply chain costs (Engels, PDF)