• Infographic: De eigenschappen van waterstof

  17 januari 2023

  Emissieloos transport, flexibelere elektriciteitsnetwerken en schonere industriële processen zijn nodig om de energietransitie te realiseren. Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitieuze klimaatdoelen. Ontdek in één overzichtelijke infographic de brandbaarheidsgrenzen in lucht, molaire massa, warmtegeleidingscoëfficiënt, calorische waardes en de andere belangrijke eigenschappen van waterstof.

  Lees meer
 • Kiwa helpt Portugal met de overstap naar 100% H2

  22 december 2022

  Najaar 2022 is Kiwa in Portugal gestart met twee nieuwe projecten voor twee Portugese gasdistributienetbeheerders: H2REN voor REN Portgás en Retrofit voor Floene. In opdracht van deze twee operators beoordeelt Kiwa de geschiktheid van hun gasdistributienetwerken voor waterstof.

  Lees meer
 • Kiwa finalist Hydrogen Awards 2023

  20 december 2022

  Onlangs werd bekend dat Kiwa finalist is voor de Hydrogen Awards 2023. Bij dit Britse initiatief worden bedrijven in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage aan de waterstofindustrie. De ingebruikname van de nieuwe waterstofproductie-installatie van Kiwa UK heeft een grote rol gespeeld bij de nominatie.

  Lees meer
 • Publicatie: Technical considerations when testing hydrogen valves with air

  11 november 2022

  Duurzaam geproduceerd waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Als waterstofgas via het bestaande gasnetwerk wordt getransporteerd, moet het veiligheidsniveau minimaal hetzelfde zijn als bij het transport van aardgas. Dit betekent dat belangrijke vragen beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de lekdichtheid van leidingen en componenten die worden gebruikt met waterstofgas.

  Lees meer
 • Kiwa sponsor Forze Hydrogen Racing

  8 november 2022

  Kiwa is het komende jaar sponsor van Forze Hydrogen Racing, het studententeam dat gespecialiseerd is in racen op waterstof. Kiwa ondersteunt Forze niet alleen financieel, maar levert ook een bijdrage in de vorm van advies en validatie van waterstofsystemen. Forze Hydrogen Racing ontwikkelt al sinds 2007 waterstofraceauto’s en wil op deze manier waterstof promoten als brandstof van de toekomst in de automotive sector.

  Lees meer
 • Kiwa opent nieuwe waterstoffabriek in Cheltenham

  12 oktober 2022

  Kiwa heeft onlangs een nieuwe waterstofproductiefabriek geopend in Cheltenham. De fabrieks- en demolocatie is verbonden met Kiwa's nieuwe testlaboratoria door middel van de eerste lagedrukwaterstofdistributiepijpleiding in het VK, geëxploiteerd onder de Britse Gas Act 1986. De mogelijkheid om continu te kunnen beschikken over geodoriseerde waterstof van ‘pijpleidingkwaliteit’ is belangrijk voor fabrikanten van waterstofapparatuur die de prestaties en levensduur van hun producten willen monitoren.

  Lees meer
 • HyDelta presenteert tussenstand waterstofonderzoek aan minister Jetten

  10 oktober 2022

  HyDelta, het waterstofplatform waaraan Kiwa deelneemt met enkele andere waterstofpioniers, overhandigde op donderdag 6 oktober 2022 tijdens het Wind Meets Gas-symposium in Groningen een tussentijdse rapportage van het programma aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft de uitkomsten van 37 onderzoeken naar de grootschalige toepassing van waterstof in de transportsector en de distributie van waterstofgas in bestaande infrastructuur.

  Lees meer
 • Gasnet 2022-3 is uit

  5 oktober 2022

  In deze editie leest u een interessant artikel over de odorisatie van waterstof, waarbij de vraag is moet waterstof, net als aardgas, ook worden geodoriseerd. Erik Polman geeft in dit artikel een toelichting op deze belangrijke veiligheidsbarrière en de technische aspecten die hiermee zijn verbonden.

  Lees meer
 • Gasnet 2022-2 is uit

  30 juni 2022

  In deze editie leest u in het eerste artikel van Hans de Koning van Liander hoe het kon dat door werkzaamheden aan het hogedruknet in Warnsveld veel inwoners ruim anderhalf uur zonder gas zaten. In het tweede artikel leest u over het onderzoek dat Enexis samen met Kiwa heeft uitgevoerd. Zij hebben onderzocht of de technieken knevelen en mini stoppelen toepasbaar zijn voor het maken van een tijdelijke afdichting in PVC leidingen met een kleine diameter.

  Lees meer
 • Kiwa onderzoekt eigenschappen vloeibaar en superkritisch CO₂

  9 juni 2022

  Een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is vrijgekomen CO₂ af te vangen en op te slaan of te gebruiken. Om dit efficiënt en veilig te kunnen doen, is aanvullende kennis nodig over de eigenschappen van materialen die aan kooldioxide worden blootgesteld. Kiwa heeft daarom geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten om onder hoge druk CO₂ te onderzoeken en te testen.

  Lees meer
 • Toekomstige energievoorziening Nederland wordt mix elektriciteit en gassen

  7 juni 2022

  Het kabinet heeft in 2018 besloten om uiterlijk 2050 een fossielvrije energievoorziening te hebben gerealiseerd. Daarom, en vanwege de problemen rond de gaswinning in Groningen, moest Nederland zo snel mogelijk van het gas af. Wat is de huidige stand van zaken van dat besluit? Is de rol van gas in de energiemix volledig uitgespeeld? Kiwa deed onderzoek en publiceerde de resultaten in het rapport “How the Dutch all-electric ambition was caught up by reality”.

  Lees meer
 • Onderzoek permeabiliteit waterstof: witte vlekken in kennis invullen

  30 mei 2022

  Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Met name waterstof die wordt geproduceerd met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit kan uitgroeien tot een duurzame vervanger van aardgas in bijvoorbeeld industrie, mobiliteit of de gebouwde omgeving. Terwijl concrete toepassingen van waterstof al volop in bedrijf zijn, valt er nog veel te ontdekken over de eigenschappen van het gas.

  Lees meer
 • Juiste informatie cruciaal bij onderzoek corrosie koperleidingen

  16 mei 2022

  Koperen waterleidingen kunnen door natuurlijke chemische aantasting, ook bekend als corrosie, gaan lekken en zo veel ongemak en materiële schade veroorzaken. Vaak is het voldoende om het lek op te sporen en te repareren, maar soms kan het nodig zijn om het complete leidingnet te vervangen. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, is het zaak om bij een lekkage niet alleen zo goed mogelijk in kaart te brengen wáár de lekkage zich bevindt, maar ook welke omstandigheden deze hebben veroorzaakt.

  Lees meer
 • Ondergrondse gaslekkages meten met Kiwa’s Suction-methode

  26 april 2022

  Elk gaslek is er één teveel. Ook al levert niet elk gaslek direct veiligheidsrisico’s op, methaan is wél een broeikasgas en draagt dus bij aan de opwarming van onze planeet. Het is dus zaak om gaslekken zo goed mogelijk op te sporen en te reduceren. In opdracht van de European Gas Research Group (GERG), waarvan Kiwa al jarenlang deel uitmaakt, ontwikkelde Kiwa hiervoor de Suction-methode. Om duidelijk te maken hoe deze nieuwe, nauwkeurige meetmethode werkt, maakte Kiwa een heldere explanimation.

  Lees meer
 • Kiwa met Waterstoftafel bij Franse gasdistributeur GRDF

  14 april 2022

  Kiwa’s Sjoerd Delnooz, Harald Ophoff, Mariël Hout en Sander Lueb bezochten onlangs in Parijs het hoofdkantoor van Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Net als Liander, Stedin en Enexis bij ons is GRDF in Frankrijk verantwoordelijk voor onder meer de distributie van aardgas. Omdat ook in Frankrijk waterstof wordt gezien als belangrijk onderdeel van de energietransitie liet Kiwa met behulp van de Waterstoftafel aan circa zeventig GRDF-medewerkers de belangrijkste verschillen zien tussen waterstof en aardgas.

  Lees meer
 • Cleantech Regio learning community waterstof van start bij Hogeschool Saxion

  11 april 2022

  In het project Hydrogen Connect 2020-2030 onderzoeken Hogeschool Saxion en bedrijfsleven gezamenlijk de potentie van groene waterstof in de Cleantech Regio (de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen). Onderdeel van dit project zijn learning communities. De eerste daarvan ging onlangs van start bij Hogeschool Saxion. Als onderdeel van Cleantech Regio leverde Kiwa hieraan een bijdrage door kennis te delen met bedrijven die hun bedrijfsvoering met groene waterstof willen verduurzamen.

  Read more
 • Veilige elektrolysers voor versnelling productie groene waterstof

  5 april 2022

  Groene waterstof kan de wereldwijde energietransitie vergemakkelijken en het potentieel van hernieuwbare energie vergroten. De vraag naar groene waterstof in zowel energie-intensieve industrieën als in de mobiliteitssector neemt wereldwijd toe. Om het vertrouwen in waterstof te stimuleren, moeten onzekerheden en risico's worden verkleind. En dat is waar Kiwa om de hoek komt kijken, want veiligheid en kwaliteit staan bij ons centraal.

  Lees meer
 • Gasnet 2022-1 is uit

  4 april 2022

  In vorige edities van Gasnet zijn de belangrijke leerpunten uit verschillende onderzoeken naar waterstof beschreven. Uit die onderzoeken komt naar voren, dat er veel overeenkomsten. In deze editie hebben we Carlo Busse en Paolo Atzei van Stedin gevraagd naar hun ervaringen met waterstof in de praktijk.

  Lees meer
 • Elke week een video-update over een van de HyDelta-werkpakketten voor waterstofonderzoek

  3 februari 2022

  HyDelta heeft als doel het wegnemen van technische en wetenschappelijke barrières die een grootschalige implementatie van de waterstofeconomie in Nederland in de weg staan. Als een van de HyDelta onderzoekspartners werkt Kiwa aan de verschillende werkpakketten waarin het HyDelta programma is onderverdeeld. Vanaf de eerste week van februari geven we hier elke donderdag een korte video-update over een van die werkpakketten.

  Lees meer
 • Gasnet 2021-4 is uit

  10 december 2021

  In deze editie twee artikelen. We bespreken in het eerste artikel over of we waterstof moeten afblazen of affakkelen. In het tweede artikel gaan we in op waterstof als broeikasgas.

  Lees meer