• Boil-off systemen cruciaal voor veilig gebruik waterstof

  23 mei 2024

  Bij de toepassing van waterstof ontstaat onvermijdelijk overtollig waterstof. Om te voorkomen dat dit vrijkomt, is het zaak voertuigen en waterstofnetwerken te voorzien van een boil-off managementsysteem (BMS) dat overtollig gas efficiënt kan afvoeren. Kiwa’s waterstofexpert Hans de Laat schreef hierover een achtergrondartikel.

  Lees meer
 • Video: De lagere ontbrandbaarheidsgrens van waterstof

  17 mei 2024

  De Nederlandse energieleverancier Alliander vroeg Kiwa om de verbranding van waterstof bij lage concentraties te onderzoeken en te visualiseren. Kiwa ontwikkelde hiervoor een speciale testopstelling en opname. In de video is goed zichtbaar dat bij lage concentraties het risico op ontbranding van waterstof lager is vergeleken met aardgas.

  Lees meer
 • Kwaliteit en duurzaamheid komen samen in Kiwa's laboratorium voor materiaalonderzoek

  19 maart 2024

  Als autoriteit op het gebied van energie- en waterdistributie houdt Kiwa zich al jaren bezig met het testen en certificeren van materialen die gebruikt worden in gas-, water- en andere leidingstelsels. Kiwa’s materiaalexperts hebben daarbij een schat aan ervaring opgedaan die onder meer wordt ingezet bij levensrestduur- en schadeonderzoek.

  Lees meer
 • Hans de Laat benoemd tot voorzitter NEN-normcommissie Aardgas

  6 februari 2024

  Kiwa’s Hans de Laat neemt vanaf januari 2024 de rol van voorzitter op zich voor de NEN-normcommissie Aardgas. Hij neemt het stokje over van Valentijn van Mispelaar (Shell), die in 2022 vertrok. De Laat brengt een schat aan ervaring mee als senior consultant bij Kiwa Technology, met specifieke expertise op het gebied van gaskwaliteit, gasmeting, waterstof, duurzaamheid en de energietransitie.

  Lees meer
 • Concrete toepassing waterstof centraal in vervolg HyDelta-programma

  27 november 2023

  Deze maand start de derde fase van het publiek-private waterstofonderzoeksprogramma HyDelta. HyDelta 3 richt zich op de economische en technische inpassing van waterstofgas in het nationale gastransport- en distributiesysteem. Als onderdeel van het HyDelta-consortium neemt Kiwa binnen HyDelta 3 een flink aantal werkpakketten voor zijn rekening.

  Lees meer
 • Infographic: Waterstof, drijvende kracht achter de energietransitie

  6 september 2023

  Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Momenteel wordt waterstof vooral toegepast in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. In deze infographic zoomen Kiwa's waterstofexperts in op deze drie toepassingen. Ontdek de rol van waterstof als energiebron, als energiedrager, voor voertuigen en voor het CO2-vrij maken van het aardgasnet.

  Lees meer
 • De toekomst van energie: Kiwa’s experts waterstof op Gastech Exhibition 2023 in Singapore

  29 augustus 2023

  Kiwa bundelt de krachten met Eriks en SHV Energy om ons waterstof portfolio te presenteren op de Gastech Exhibition, van 5 tot 8 september 2023. U bent van harte welkom op onze stand A512, waar u de grenzeloze mogelijkheden van waterstof als schone energiebron kunt ontdekken.

  Lees meer
 • Kiwa onderzoekt mogelijkheden samenwerking waterstof Nederland en Japan

  2 juni 2023

  Zowel Japan als Nederland hebben sterke interesse in waterstof als schone energiebron en werken aan de ontwikkeling en implementatie ervan. Wat zijn de sterke punten van beide landen? Kiwa onderzocht dit voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit leverde het actieplan ‘Towards reducing hydrogen supply chain costs’ op, dat u hieronder kunt downloaden.

  Lees meer
 • Kiwa helpt bedrijven Cleantech Regio bij onderzoek toepassing waterstof

  1 juni 2023

  Cleantech Regio, het samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen binnen de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Kiwa is sinds de start betrokken bij Cleantech Regio en startte onlangs met twee pilots rondom het vervangen van aardgas.

  Lees meer
 • Gasnet 2023-1

  8 mei 2023

  In deze editie staan drie interessante artikelen. Allereerst leest u over de inzet van een waterzuigwagen bij zoutzuurschades, vervolgens over PVC zadels op PE Leidingen en tot slot de meting van methaanemissies bij gasstations.

  Lees meer
 • Whitepaper: Kwaliteit van waterstof

  18 april 2023

  Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en klimaatverandering tegen te gaan, wordt wereldwijd gewerkt aan CO₂-arme, betaalbare en betrouwbare energieoplossingen. Waterstof kan voorzien in de energie- en grondstoffenbehoeften van de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector, sectoren die lastig koolstofvrij te maken zijn. Maar afhankelijk van de toepassing moet dat waterstof wél aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

  Lees meer
 • Whitepaper: Odorisatie van waterstof

  16 maart 2023

  In de aardgasdistributie draagt odorisatie bij aan een hoog veiligheidsniveau en voor waterstofdistributie zal dit niet anders zijn. Kiwa’s expert odorisatie Erik Polman gaat in een whitepaper dieper in op het odoriseren van waterstof. Wat is precies een odorant? Welke soorten zijn er? En hoe weten of we of een bepaalde odorant voldoet? In de paper wordt een beeld gegeven van welke ervaringen er al zijn opgedaan bij het bepalen van een odorant voor waterstof en ook de uitdagingen die er nog liggen komen aan bod.

  Lees meer
 • Infographic: De eigenschappen van waterstof

  17 januari 2023

  Emissieloos transport, flexibelere elektriciteitsnetwerken en schonere industriële processen zijn nodig om de energietransitie te realiseren. Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitieuze klimaatdoelen. Ontdek in één overzichtelijke infographic de brandbaarheidsgrenzen in lucht, molaire massa, warmtegeleidingscoëfficiënt, calorische waardes en de andere belangrijke eigenschappen van waterstof.

  Lees meer
 • Kiwa helpt Portugal met de overstap naar 100% H2

  22 december 2022

  Najaar 2022 is Kiwa in Portugal gestart met twee nieuwe projecten voor twee Portugese gasdistributienetbeheerders: H2REN voor REN Portgás en Retrofit voor Floene. In opdracht van deze twee operators beoordeelt Kiwa de geschiktheid van hun gasdistributienetwerken voor waterstof.

  Lees meer
 • Kiwa finalist Hydrogen Awards 2023

  20 december 2022

  Onlangs werd bekend dat Kiwa finalist is voor de Hydrogen Awards 2023. Bij dit Britse initiatief worden bedrijven in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage aan de waterstofindustrie. De ingebruikname van de nieuwe waterstofproductie-installatie van Kiwa UK heeft een grote rol gespeeld bij de nominatie.

  Lees meer
 • Publicatie: Technical considerations when testing hydrogen valves with air

  11 november 2022

  Duurzaam geproduceerd waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Als waterstofgas via het bestaande gasnetwerk wordt getransporteerd, moet het veiligheidsniveau minimaal hetzelfde zijn als bij het transport van aardgas. Dit betekent dat belangrijke vragen beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de lekdichtheid van leidingen en componenten die worden gebruikt met waterstofgas.

  Lees meer
 • Kiwa sponsor Forze Hydrogen Racing

  8 november 2022

  Kiwa is het komende jaar sponsor van Forze Hydrogen Racing, het studententeam dat gespecialiseerd is in racen op waterstof. Kiwa ondersteunt Forze niet alleen financieel, maar levert ook een bijdrage in de vorm van advies en validatie van waterstofsystemen. Forze Hydrogen Racing ontwikkelt al sinds 2007 waterstofraceauto’s en wil op deze manier waterstof promoten als brandstof van de toekomst in de automotive sector.

  Lees meer
 • Kiwa opent nieuwe waterstoffabriek in Cheltenham

  12 oktober 2022

  Kiwa heeft onlangs een nieuwe waterstofproductiefabriek geopend in Cheltenham. De fabrieks- en demolocatie is verbonden met Kiwa's nieuwe testlaboratoria door middel van de eerste lagedrukwaterstofdistributiepijpleiding in het VK, geëxploiteerd onder de Britse Gas Act 1986. De mogelijkheid om continu te kunnen beschikken over geodoriseerde waterstof van ‘pijpleidingkwaliteit’ is belangrijk voor fabrikanten van waterstofapparatuur die de prestaties en levensduur van hun producten willen monitoren.

  Lees meer
 • HyDelta presenteert tussenstand waterstofonderzoek aan minister Jetten

  10 oktober 2022

  HyDelta, het waterstofplatform waaraan Kiwa deelneemt met enkele andere waterstofpioniers, overhandigde op donderdag 6 oktober 2022 tijdens het Wind Meets Gas-symposium in Groningen een tussentijdse rapportage van het programma aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft de uitkomsten van 37 onderzoeken naar de grootschalige toepassing van waterstof in de transportsector en de distributie van waterstofgas in bestaande infrastructuur.

  Lees meer
 • Gasnet 2022-3 is uit

  5 oktober 2022

  In deze editie leest u een interessant artikel over de odorisatie van waterstof, waarbij de vraag is moet waterstof, net als aardgas, ook worden geodoriseerd. Erik Polman geeft in dit artikel een toelichting op deze belangrijke veiligheidsbarrière en de technische aspecten die hiermee zijn verbonden.

  Lees meer