5 oktober 2022

Gasnet 2022-3 is uit!

gasnet

Waterstof met een luchtje

De toepassing van waterstof komt steeds een stapje dichterbij. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van veel technische- en veiligheidsaspecten.
Eén daarvan is de odorisatie waarbij de vraag is: moet waterstof, net als aardgas, ook worden geodoriseerd, en moet dit dan met dezelfde geurstof of met een andere en met welke dan? Erik Polman geeft in dit artikel een toelichting op deze belangrijke veiligheidsbarrière en de technische aspecten die hiermee zijn verbonden.

Erik Polman, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2022 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.