18 december 2020

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

NEN 1059: Toetsing en modificatie van overslag- en districtstations bij Enexis Netbeheer 

Enexis Netbeheer heeft in 2018 een kleine 3000 overslag- en districtstations geïnventariseerd en getoetst aan de meest relevante veiligheidsaspecten van de NEN 1059, om te beoordelen of de betreffende gasstations op dat vlak voldoen. De aangetroffen afwijkingen worden planmatig hersteld via modificaties of vervangingen. Dit artikel beschrijft de aanpak van dit grote project en de gevolgde strategie. In de twee overige artikelen van dit nummer staan de technische onderzoeken.
Arthur van den Berg en Victor Hartog (Enexis Netbeheer)

Testonderzoek IGA J-100 districtstations

Enexis heeft in het kader van het NEN 1059 project voor toetsing en modificatie van overslag- en districtstations een onderzoek laten uitvoeren naar een IGA J-100 districtstations. Deze stations zijn in het verleden gemodificeerd. Enexis gaat ervan uit dat deze na de modificatie goed en veilig functioneren. In dit artikel wordt het technische onderzoek beschreven waarmee de goede en veilige werking van deze stations is aangetoond. Ook is een toetsing uitgevoerd aan de relevante veiligheidsaspecten
uit NEN 1059.
Arthur van den Berg en Victor Hartog (Enexis Netbeheer)
en Arie Kooiman (Kiwa Technology)

Testonderzoek RAAK districtstations

Enexis heeft in het kader van het NEN 1059 project voor toetsing en modificatie van overslag- en districtstations een onderzoek laten uitvoeren naar twee typen districtstations, geleverd door de firma RAAK. De vraag was of deze typen stations konden worden gehandhaafd dan wel dat modificatie of vervanging daarvan noodzakelijk was. Met het onderzoek is aangetoond dat de druk die wordt gemeten door de drukregelaars en veiligheden, representatief is voor de netdruk en dat deze voldoen aan de relevante veiligheidsaspecten in NEN 1059.

Arthur van den Berg en Victor Hartog (Enexis Netbeheer)
en Arie Kooiman (Kiwa Technology)

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2020 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.