2 april 2021

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

Een norm voor bovengronds lekzoeken met de sleepmat

Tot voor kort werd voor het lekzoeken met een sleepmat de “Meetprocedure voor bovengronds lekzoeken” gebruikt. Die is nu vervat in een norm. Inhoudelijk heeft ook een actualisering plaatsgevonden. Verder is de mogelijkheid daarbij geschapen om, mits de apparatuur daarvoor is gecertificeerd, een hogere loopsnelheid aan te houden dan de 3 km per uur die tot nog toe was vereist. Ook het examen voor lek­zoekers wordt daarop aangepast.

Cees Lock, Kiwa Technology

Alternatieve gasstromen: aardgas mengen met stikstof

Er worden andere (aard)gassen dan het Groningse ingezet, met name uit het bui­tenland. Die gassen zijn niet zomaar te gebruiken voor onze gastoestellen. In het Groningse Zuidbroek wordt op dit moment gebouwd aan een stikstoffabriek, waarin stikstof uit de lucht wordt gehaald om dit vervolgens te mengen met aardgas. In dit artikel wordt uiteengezet waar dit voor nodig is en wordt nader ingegaan op een aantal technische aspecten.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in januari 2021 in Gaswijs en is overgenomen met toestemming van de redactie van Gaswijs

Henk Smit, Enexis Netbeheer

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2021 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.