18 juni 2021

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

Gasleidingen ontgassen en ontluchten

Voor het spoelen van aardgasleidingen is een minimum snelheid van 1,0 m/s voor geschreven. Naar aanleiding van enkele incidenten die zich hebben voorgedaan is met praktijktesten nagegaan in hoeverre dit een juist criterium is

Cees Lock en Arie Kooiman, Kiwa Technology

Geen ontstekingsbronnen bij repareren van lekken!

Van ongevallen kun je altijd wat leren. Enkele jaren geleden vond een brand plaats met verwonding van twee monteurs. Die brand is ontstaan tijdens het opgraven van een oud aftakzadel, waarbij het bovenste deel daarvan is afgebroken. De vrije gasuitstroming die daarbij ontstond is ontstoken door het gebruik van elektrisch gereedschap.

Michiel van der Laan en Arie Kooiman, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2021 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.