14 september 2021

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

Spoelen van aardgasleidingen in de praktijk

Het artikel in het vorige nummer van Gasnet ging over de resultaten van tests met de spoelsnelheid bij ontgassen en ontluchten; deze keer gaat het over de toepassing. Er is veel te zeggen over de uitvoering van het spoelen van aardgasleidingen in de praktijk. Welke apparatuur is bruikbaar voor air-moven, wat is de invloed van de compressorcapaciteit en de intrede- en uittredeweerstand, tot welke lengtes kan ik effectief de beoogde spoelsnelheid halen en hoe kan ik de spoelsnelheid meten? Dit artikel gaat nader op deze aspecten in.

Cees Lock en Arie Kooiman, Kiwa Technology

Spoelen van waterstofleidingen

Afgezien van de (iets) hogere minimaal benodigde spoelsnelheid komt het spoelen van waterstofleidingen voor een groot deel overeen met het spoelen van aardgaslei[1]dingen. Toch zijn er ook enkele belangrijke verschillen omdat waterstof andere eigen[1]schappen heeft dan aardgas en daardoor andere risico’s kent. Voor ontgassen en ontluchten wordt bijvoorbeeld stikstof gebruikt in plaats van lucht en de minimaal benodigde spoelsnelheid voor waterstof is iets hoger dan voor aardgas.

Cees Lock en Arie Kooiman, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2021 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.