4 april 2022

Waterstof in de praktijk

gasnet

Waterstof in de praktijk

In vorige edities van Gasnet zijn de belangrijke leerpunten uit verschillende onderzoeken naar waterstof beschreven. Uit die onderzoeken komt naar voren, dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gastechnische handelingen voor werken met waterstof en de gastechnische handelingen die worden uitgevoerd in de aardgasdistributie. Zo is het spoelen van waterstofleidingen grotendeels vergelijkbaar met het spoelen van aardgasleidingen en blijken afblazen en affakkelen technieken die ook goed toepasbaar zijn voor waterstof. Echter, door verschillen in eigenschappen tussen aardgas en waterstof zijn er toch ook enkele belangrijke verschillen in de werkmethodes.

Praktijktesten zijn opgezet om de gastechnische handelingen voor werken met waterstof te toetsen en om veilige toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving te kunnen waarborgen.

Inmiddels is het zo ver dat we waterstof via pilotprojecten in de gebouwde omgeving kunnen toepassen. De ervaringen die in deze praktijksituaties worden opgedaan, kunnen belangrijke lessen bevatten.

Voor deze editie van Gasnet hebben we Carlo Brusse (WV’er bij Stedin) en Paolo Atzei (OIV’er bij Stedin) gevraagd hun ervaringen uit de praktijk te delen. Welke hindernissen en belangrijke aandachtspunten zij tegenkwamen, lees je hieronder.

Carlo Brusse en Paolo Atzei, Stedin
en Suzanne van Greuningen en Arie Kooiman, Kiwa Technology
Waterstof als broeikasgas?

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2022 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.