30 juni 2022

Gasnet 2022-2 is uit!

gasnet

En toen was de druk eraf ...

Begin maart 2022 zaten, door werkzaamheden aan het hogedruknet, de inwoners van Warnsveld onbedoeld anderhalf uur zonder gas. Zo’n 6.800 aansluitingen inclusief het ziekenhuis van Zutphen werden door deze onderbreking geraakt. Hoe deze situatie kon ontstaan, leest u in dit artikel ter lering.

Hans de Koning, Incident manager Liander

Kleine PVC leidingen tijdelijk afsluiten: knevelen, stoppelen en de BO-stop

Voor het maken van een tijdelijke afdichting in PVC leidingen met een kleine diameter (40 mm of kleiner) heeft Enexis samen met Kiwa onderzocht of de technieken knevelen en mini-stoppelen toepasbaar zijn. Knevelen wordt normaal gesproken alleen voor PE leidingen toegepast en het mini-stoppelen is voor stalen leidingen bedoeld. Het onderzoek laat zien dat, misschien in tegenstelling tot de verwachting, alle PVC buizen prima kunnen worden gekneveld, ook als ze van hard PVC zijn. Wel blijkt dat de afdichting minder goed is dan bij PE leidingen, de geknevelde leidingen zullen korte tijd later dan ook worden vervangen. Geknevelde PVC leidingen die niet kort daarna worden vervangen, kunnen gasloos permanent worden afgedicht met behulp van een ‘verloren’ BO-stop. Het mini-stoppelen lijkt voor PVC ook toepasbaar te zijn, maar daarvoor moeten nog zadels en aanboorapparatuur worden ontwikkeld die geschikt zijn voor PVC. De huidige apparatuur, bedoeld voor stalen leidingen, is daarvoor ongeschikt.

Peter Postma, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2022 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.