Advies

Op basis van advies kunnen sportaccommodaties verder ontwikkeld worden binnen de gestelde normen. Op deze manier blijven ook voor de toekomst goede voorzieningen gegarandeerd. We adviseren aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten met onafhankelijk en pragmatisch advies over sportvoorzieningen. Van de initiatiefase tot aan de realisatiefase en de behorende nazorg: van A tot Z kunt u bij ons terecht.

 • Het aanleggen, onderhouden, beheren en renoveren van natuurgras sportvelden is een specialisme en vraagt dus om heel specifieke kennis. De adviseurs van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn, met als resultaat kwalitatief betere, veiligere en duurzame velden.
  Lees meer
 • Het realiseren van goede, veilige en duurzame sportgebouwen is geen sinecure. Gymlokalen, sportzalen, zwembaden, fitnessaccommodaties, tennishallen en kleed-/clubgebouwen: voor alle typen gebouwen zijn er specifieke reglementen van toepassing. De adviseurs van Kiwa ISA Sport leiden u door het woud van regelgeving.
  Lees meer
 • Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
  Lees meer
 • Sportaccomodaties wordt steeds vaker geprivatiseerd. Het is raadzaam om tijdens de voorbereidingen en de uitvoering hiervan een derde partij als intermediair in te zette Vanuit zijn onafhankelijke positie en jarenlange ervaring met sportaccommodaties, is Kiwa ISA Sport hiervoor de aangewezen instantie.
  Lees meer
 • Kunstgras hockeyvelden worden na aanleg geïnspecteerd en gecertificeerd volgens het geldende sporttechnische voorschrift voor nieuwe aanleg van NOC*NSF. Dit voorschrift geldt voor alle typen hockeyvelden en geeft aan wanneer een speelveld veilig en blessurevrij te gebruiken is.
  Lees meer
 • In verouderde binnensportaccommodaties kan de veiligheid van de gebruikers in het geding komen, met als gevolg een verhoogd risico op blessures. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met een kwaliteitsopname/risico-inventarisatie van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Kiwa ISA Sport heeft een systeem ontwikkeld voor de duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044 en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. In de praktijk neemt de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door regelmatig uw verlichtingsinstallatie door Kiwa ISA Sport te laten controleren, kunt u er voor zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.
  Lees meer