Inspectie

Het belang van de sporter staat voorop. Dat is het uitgangspunt voor Kiwa ISA Sport om kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties te realiseren. Bovendien heeft de opdrachtgever hiermee de garantie dat de accommodatie voldoet aan gestelde eisen en dat een bepaald kwaliteitsniveau is bereikt. Dit geldt zowel voor nieuw gebouwde accommodaties als voor gerenoveerde accommodaties. Daarom vindt bij oplevering van een nieuwe of gerenoveerde sportaccommodatie een volledig onafhankelijke inspectie plaats. De inspectie kan betrekking hebben op zowel binnen- als buitenaccommodaties.

Specifieke informatie over dit onderwerp is te vinden in de sportinfrastructuur.nl.

 • Het aanleggen, onderhouden, beheren en renoveren van natuurgras sportvelden is een specialisme en vraagt dus om heel specifieke kennis. De adviseurs van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn, met als resultaat kwalitatief betere, veiligere en duurzame velden.
  Lees meer
 • Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Kunstgras hockeyvelden worden na aanleg geïnspecteerd en gecertificeerd volgens het geldende sporttechnische voorschrift voor nieuwe aanleg van NOC*NSF. Dit voorschrift geldt voor alle typen hockeyvelden en geeft aan wanneer een speelveld veilig en blessurevrij te gebruiken is.
  Lees meer
 • In verouderde binnensportaccommodaties kan de veiligheid van de gebruikers in het geding komen, met als gevolg een verhoogd risico op blessures. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met een kwaliteitsopname/risico-inventarisatie van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. In de praktijk neemt de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door regelmatig uw verlichtingsinstallatie door Kiwa ISA Sport te laten controleren, kunt u er voor zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.
  Lees meer