4 oktober 2018

CEN: eenduidige methode bemonstering instrooimaterialen

Onlangs kwam in Milaan de Central European Normalization (CEN) taakgroep instrooimaterialen bijeen. Deze internationale taakgroep heeft als doel een gemeenschappelijke Europese aanpak te ontwikkelen voor het bemonsteren van instrooimaterialen voor kunstgrasvelden om te kunnen toetsen of de materialen aan Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH)en eventuele andere van toepassing zijnde voorschriften voldoen.

Een gemeenschappelijke Europese aanpak voor het bemonsteren van instrooimaterialen is van groot belang voor objectief en vergelijkbaar onderzoek. De methode van bemonstering is namelijk van invloed op de uiteindelijke analyseresultaten.

De deelnemers aan de CEN taakgroep instrooimaterialen komen uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Erik van Swinderen van Kiwa ISA Sport vertegenwoordigt Nederland in deze taakgroep. “Kiwa ISA Sport staat voor kwaliteit en daarom verlenen wij graag onze medewerking om Nederland te vertegenwoordigen bij de CEN. Een eenduidige methode voor bemonstering is van groot belang”, licht Erik van Swinderen toe. “Alleen met een eenduidige methode zijn analyseresultaten objectief en vergelijkbaar.”

Het proces verloopt zeer voorspoedig. Het is de bedoeling om eind 2018 een conceptmethode voor te leggen.

Neem voor meer informatie contact op met Erik.van.Swinderen@kiwa.com