28 februari 2019

Contract Tennisbaan- bouwers en Kiwa ISA Sport met 3 jaar verlengd

De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) heeft het contract met Kiwa ISA Sport met drie jaar verlengd. In het contract is overeengekomen dat iedere tennisbaan die door een VTN-aannemer is aangelegd, door Kiwa ISA Sport wordt gekeurd. Dit gebeurt conform de normen van NOC*NSF en het KNLTB-reglement.

Om kwalitatief goede en veilige tennisbanen voor alle sporters te verkrijgen, is de keuringsprocedure voor renovatie, ombouw en nieuwbouw projecten van tennisbanen nauwkeurig vastgelegd. “Het is mooi om te zien dat de doelstellingen van de VTN en Kiwa ISA Sport omtrent kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid overeenkomen en wij elkaar daar in kunnen versterken” aldus Mark de Bos, projectleider Kiwa ISA Sport en verantwoordelijk voor de tennisprojecten.

De VTN is een vereniging waarin verschillende Nederlandse aannemers zich hebben verenigd om samen de algemene belangen inzake de aanleg en instandhouding van tennisbanen te behartigen. Kwaliteit van dienstverlening, zowel in de service als in het product, staat centraal. “Met het verlengen van de overeenkomst met Kiwa ISA Sport, hebben we opnieuw de garantie dat het keuren van de te bouwen projecten op een goede wijze gebeurt. Dit draagt bij aan een goede service aan onze opdrachtgevers.”, zo meldt Floor Groeneveldt, aannemer en voorzitter van de VTN.

Jaarlijks realiseren de elf VTN-leden samen meer dan 250 tennisbanen in Nederland.

Neem voor meer informatie contact op met Mark de Bos: Mark.de.Bos@kiwa.com