5 februari 2019

Cursus Kunstgras: leerzaam en leuk!

De eerste groep deelnemers is enthousiast over de start van de eerste cursus Kunstgras die BSNC en Kiwa ISA Sport op Papendal organiseren. Leerzaam en leuk!, zijn veelgehoorde reacties. Leerzaam gezien de onderwerpen die aan bod komen: onderzoek SBR, vormen van kunstgras en infill-materialen en bestekken en aanbestedingsregels. Tussen de presentaties door is voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Dat maakt de cursus ook leuk.

Op 14 februari vindt het vervolg van de cursus plaats. Op deze tweede cursusdag staan weer andere onderwerpen centraal, zoals het Zorgplicht document, recyclen en renovatie kunstgrasvelden en de methode om duurzaamheid en milieueisen inzichtelijk te maken. Tevens brengen de deelnemers dan een bezoek aan het laboratorium van Kiwa ISA Sport. Daar bekijken ze praktijkvoorbeelden van kunstgras en infill-materialen.

Interesse in deze tweedaagse cursus? Laat het ons weten!
Op 7 en 21 februari vindt de tweede editie plaats. Ook voor deze tweede editie is inmiddels het maximumaantal inschrijvingen bereikt. Gezien de overweldigende belangstelling is besloten een derde editie te organiseren en wel op 9 en 16 april a.s.
Klik hier voor meer informatie over de cursus en inschrijven.

Voor vragen over de cursus Kunstgras kun je contact opnemen met Erik van Swinderen (Erik.van.Swinderen@kiwa.com).