16 mei 2024

Herbeoordeling accreditatie NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm

Kiwa ISA Sport Lab onderzoek 960x640.jpg

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft onlangs opnieuw beoordeeld of onze processen en werkwijzen voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm, de internationale norm voor testlaboratoria. Naast vakkundigheid en een correcte uitvoering van de testen, zijn geheimhouding en onpartijdigheid een belangrijk onderdeel van de norm. Het resultaat is dat Kiwa ISA Sport volledig voldoet aan alle eisen en voorwaarden en daarom is onze accreditatie weer voor een periode van vier jaar verlengd.

De RvA controleert daarnaast via jaarlijkse audits of ons laboratorium blijvend voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO/IEC 17025. Hierdoor is gewaarborgd dat niet alleen het kwaliteitssysteem aan de voorwaarden voldoet, maar dat ook de testen op een vakkundige, correcte en onpartijdige wijze worden uitgevoerd en dat de testresultaten hiermee betrouwbaar en van constante kwaliteit zijn.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de RvA accreditatie van Kiwa ISA Sport. Hier vindt u ook de link naar onze lijst met RvA geaccrediteerde proeven: L417:
RvA accreditatie en lijst proeven

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik van Swinderen: Erik.van.Swinderen@kiwa.com