20 april 2021

Inzicht in kwaliteit en duurzaamheid van infill-materialen

Kwaliteit en duurzaamheid infill-materialen

De kwaliteit en duurzaamheid van zowel nieuwe als gebruikte infill-producten voor kunstgras voetbalvelden is zeer belangrijk. Om de kwaliteit alsmede een inschatting van de restlevensduur te bepalen voert Kiwa ISA Sport hiervoor verschillende laboratoriumtesten uit. Dit werd de afgelopen jaren al door Kiwa ISA Sport gedaan als onderdeel van de norm.

In de nieuwe norm is dit echter geen verplichting meer. Wij maken u graag bewust van deze verandering en adviseren bij de renovatie of nieuwaanleg van uw sportvelden met infill-materialen deze materialen voor de bouw te laten testen op de sporttechnische norm en op duurzaamheid. U krijgt hiermee meer zekerheid over de sporttechnische kwaliteit en u kunt op basis van de restlevensduurbepaling een goede inschatting maken wat dit betekent voor uw investering.

Wilt u als opdrachtgever inzicht hebben in de kwaliteit en duurzaamheid van de infill-materialen? Kiwa ISA Sport staat voor u klaar om de betreffende materialen te onderzoeken!

Neem voor meer informatie contact op met Gert-Jan Kieft: Gert-Jan.Kieft@kiwa.com