7 juli 2020

Kiwa ISA Sport geaccrediteerd volgens de nieuwe ISO 17025 norm


De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft onlangs beoordeeld of onze processen en werkwijzen voldoen aan de eisen van de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm, de internationale norm voor testlaboratoria. Naast vakkundigheid en een correcte uitvoering van de testen, zijn geheimhouding en onpartijdigheid nu een belangrijk toegevoegd onderdeel van de nieuwe norm. Het resultaat is dat Kiwa ISA Sport volledig voldoet aan alle eisen en voorwaarden en daarom is onze accreditatie weer voor een periode van vier jaar verlengd.

De RvA controleert daarnaast via jaarlijkse audits of ons laboratorium blijvend voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO/IEC 17025. Hierdoor is gewaarborgd dat niet alleen het kwaliteitssysteem aan de voorwaarden voldoet, maar dat ook de testen op een vakkundige, correcte en onpartijdige wijze worden uitgevoerd en dat de testresultaten hiermee betrouwbaar en van constante kwaliteit zijn.

Kijk op de pagina RvA accreditatie Kiwa ISA Sport voor meer informatie over onze accreditatie. Op deze pagina vindt u ook de link naar onze lijst met RvA geaccrediteerde proeven: L417.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik van Swinderen: Erik.van.Swinderen@kiwa.com