15 februari 2019

Nieuwe KNVB-norm

Om ervoor te zorgen dat kunstgrasvelden aan een met elkaar afgesproken kwaliteitsniveau voldoen, is er een norm voor kunstgrasvelden opgesteld. Per 1 januari 2019 is er hiervoor een nieuwe normering in werking getreden.

De nieuwe KNVB-normering past bij de ontwikkelingen op het gebied van kunstgrassystemen en sluit aan bij de vraag van de sporter. Kiwa ISA Sport controleert of uw kunstgrasveld voldoet aan deze meest recente eisen.

Lees hier meer over de nieuwe norm.