20 november 2023

Padelbaanbouwers gaan intensief samenwerken met Kiwa ISA Sport

Samenwerking  VPN en Kiwa ISA Sport 960x426.jpg

vlnr: Willem Majoor (voorzitter VPN), Edward van der Meijden (directeur VPN), Floris Siderius (bestuurslid VPN), Mark Troostwijk (lid VPN), Serge Bos (Penningmeester VPN) en Mark de Bos (Kiwa ISA Sport).

Kiwa ISA Sport en de Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland (VPN) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is vastgelegd dat beide partijen in de komende vijf jaar intensief samenwerken op het gebied van testen en keuren van padelvloeren en padelkooien.

Auteur: Wijnand Meijboom

'Door aansluitend op de samenwerking met de KNLTB nu ook met Kiwa ISA Sport een samenwerking af te spreken, wordt de VPN in staat gesteld om de padelbranche volwaardig te vertegenwoordigen met constructieve kennis, vergunning-technische aspecten en ook bijvoorbeeld akoestiek-technische aspecten', aldus Willem Majoor, voorzitter van de VPN.

Het bestuur van de branchevereniging is blij met deze nieuwe samenwerking. 'De VPN wil continuïteit in kwaliteit bij het bouwen van padelbanen. In Kiwa ISA Sport vinden we een partner in het nastreven van deze doelstelling', aldus bestuurslid Floris Siderius. Penningmeester Serge Bos zegt: 'Waar de VPN de vereniging is van betrouwbare kwaliteitsaannemers, is Kiwa ISA Sport dankzij hun laboratorium voor analyses, praktijkkeuringen en constructieve beoordelingen dé gerenommeerde keuringsinstantie als het gaat om testen en keuren van padelbanen. Onze samenwerking werkt het verbeteren van de kwaliteit van aanleg en keuren in de hand.'

Goed en veilig
Kiwa ISA Sport zet zich in voor padelbanen waarop de sport goed en veilig uitgeoefend kan worden. Kiwa ISA Sport test en keurt alle onderdelen van de padelbaan die voor de uitoefening van de sport van belang zijn, zoals het kunstgras en de onderbouw, maar ook de kooi wordt gecertificeerd en onder andere getoetst op veiligheid. Het testen van de materialen gebeurt in het lab van Kiwa, naast de keuringen op locatie.

Als projectleider bij Kiwa ISA Sport is Mark de Bos verantwoordelijk voor padel en daarmee ook voor de VPN-projecten. Volgens De Bos is de overeenkomst een mooie bevestiging van een reeds jarenlange samenwerking om gezamenlijk tot een volwassen padelmarkt te komen waarbij de normen een belangrijke rol hebben gespeeld. Unit Manager van Kiwa ISA Sport, Sander van der Holst, is enorm trots dat de samenwerking tussen de VPN en Kiwa ISA Sport is geformaliseerd en ziet uit naar de verdere ontwikkeling in de snel groeiende padelsport.

Vaste keuringspartner
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Kiwa ISA Sport voor alle VPN-aannemers de vaste keuringspartner is. Daarnaast bespreken de VPN en Kiwa ISA Sport doorlopend marktontwikkelingen en innovaties om de kwaliteit van aanleg en onderhoud te verhogen. Ook delen de VPN en Kiwa ISA Sport kennis en ervaringen in de toepassing van de relevante handleidingen voor testen en keuren in het kader van het Kwaliteitszorgsysteem van NOC*NSF.

'De samenwerking tussen de drie partijen VPN, KNLTB en Kiwa ISA Sport laat zien dat door met elkaar naar de uitdagingen te kijken er mooie resultaten geboekt worden en er met vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken', besluit voorzitter Majoor.

Neem voor meer informatie over het keuren van padelbanen contact op met Mark de Bos van Kiwa ISA Sport: Mark.de.Bos@kiwa.com

 

Branchevereniging VPN
Branchevereniging VPN verenigt toonaangevende padelbaanbouwers in Nederland. De VPN waarborgt kwaliteit op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie, behartigt de belangen van de leden en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTBNOC*NSF en keuringsinstanties. Daarbij zet de VPN zich ook in om de kwaliteit van aanleg van haar leden hoog te houden. Zo monitort de VPN bijvoorbeeld continu de klanttevredenheid van de opdrachtgevers van VPN-leden. De resultaten hiervan worden meegenomen in een jaarlijkse evaluatie. Ook de KNLTB onderstreept het belang van kwalitatief goede padelbaanbouwers en heeft daarom eerder al met de VPN een convenant gesloten.