25 juni 2018

Pilot online cursus ‘Onderhoud en beheer van kunstgras sportvelden’

Een consortium van zeven Europese instanties/bedrijven werkt in het kader van het Europese project TELETURF aan een online cursus voor onderhoudstechnici en beheerders van kunstgras sportvelden. Kiwa ISA Sport maakt deel uit van dit consortium.

Het doel van TELETURF is het realiseren van een online opleiding voor beheer en onderhoud van kunstgras sportvelden. Zo worden kennis en vaardigheden van professionals in de sector verbeterd. De kennis die gedurende het opleidingstraject wordt opgedaan komt ten goede aan de veiligheid en kwaliteit van de kunstgrasvelden waardoor de levensduur kan worden verlengd.

Kiwa ISA Sport is op zoek naar een aantal mensen die deel willen nemen aan de pilot van deze online cursus. Deelname aan de pilot is gratis. U kunt door deelname aan deze pilot uw kennis en vaardigheden verbeteren en aan de andere kant helpt u ons bij het verbeteren van deze opleiding. Na afloop van de cursus ontvangt u een ‘Bewijs van deelname’. Let op: de pilot cursus is in het Engels (later ook Nederlands) en slechts een beperkte periode beschikbaar. Tevens is het aantal deelnemers aan deze pilot beperkt.

De cursus ‘Maintenance Management of artificial turf sport facilities’ bestaat uit een zestal modules met de volgende aandachtsgebieden:
•Introductie en constructie componenten van kunstgras;
•Biomechanische aspecten van kunstgras;
•Het functioneren van een kunstgrasveld;
•De sportfunctie van een kunstgrasveld;
•Normen en richtlijnen;
•Onderhoud van kunstgrasvelden.

De online cursus heeft een totale duur van 50 lesuren en kan worden gevolgd gedurende een periode van twee en een halve maand. De cursus start op 9 juli en eindigt op 14 september 2018.
Heeft u interesse om deel te nemen aan deze pilot? U kunt zich tot 2 juli a.s a aanmelden bij Kiwa ISA Sport.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Gert-Jan Kieft: Gert-Jan.Kieft@kiwa.nl.