15 maart 2024

Van Wijlen ontvangt procescertificaat voor hybride sportvelden

Kiwa ISA Sport_uitreiking certificaat Van Wijlen 960x720.jpg

In de ontwikkeling op het gebied van hybride sportvelden, heeft Van Wijlen als eerste bedrijf een procescertificaat voor de aanleg van hybride sportvelden ontvangen van Kiwa ISA Sport. Dit procescertificaat toont aan dat Van Wijlen voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van procesbeheersing, vakbekwaamheid, prestatie-eisen en wet- en regelgeving bij het realiseren van hybride sportvelden. Het afgegeven certificaat betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door Van Wijlen geleverde werk voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de certificatieregeling. De uitreiking vond plaats op de Vakbeurs Sportaccommodaties, waar Sander van der Holst, Unitmanager Kiwa ISA Sport, het certificaat officieel overhandigde aan Bert Janssen, de commercieel directeur van Van Wijlen.

Vertrouwen en kwaliteit voor opdrachtgevers en adviesbureaus

Met dit certificaat biedt Van Wijlen opdrachtgevers de zekerheid van een hybride systeem dat volgens een strikt en nauwkeurig proces is aangelegd. Bert Janssen uitte zijn trots op deze prestatie: "We zijn ontzettend trots op dit certificaat. Het biedt niet alleen ons een erkenning van onze kwaliteit en toewijding, maar geeft ook opdrachtgevers en adviesbureaus het vertrouwen om voor hybride systemen te kiezen." Deze erkenning opent deuren voor een bredere acceptatie en aanbeveling van hybride grasvelden binnen gemeentes, clubs, en verenigingen en stimuleert de keuze voor duurzame en veilige inrichting van sportvelden.
Volgens Sander van der Holst, unitmanager van Kiwa ISA Sport, is het gezien de toenemende interesse in hybride sportvelden goed voor de markt dat Van Wijlen op een transparante wijze laat zien serieus bezig te zijn met de kwaliteit van aanleg van hybride sportvelden. Het certificaat laat onafhankelijk zien dat de processen op een adequate wijze worden geborgd.

Een toekomst met hybride gras

Hybride sportvelden bestaan uit een combinatie van natuurgras en kunstgrasvezels. De toepassing van kunststofvezels resulteert in een robuust en duurzaam speelveld dat bij goed onderhoud tot wel 800 uur inzetbaar is. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van natuurgras voor de speelkwaliteiten en natuurlijke uitstraling van echt gras. De mogelijkheid om voor hybride sportvelden te kiezen, voorziet in de duidelijke behoefte van sportveldeigenaren in het keuzetraject voor sportveldondergronden. De keuze voor een hybride sportveld laat toe om een locatiegerichte invulling van de vraag te geven, afgestemd op de specifieke behoeften qua capaciteit, gebruik en omgeving.

Meer weten?
Neem dan contact op met Sander van der Holst: sander.van.der.holst@kiwa.com