13 augustus 2020

Routekaart naar verbod op gebruik synthetisch infill op kunstgras sportvelden

De European Chemicals Agency (ECHA) maakte onlangs bekend dat een verbod op het gebruik van synthetisch infill op kunstgrasvelden een serieuze optie is in het kader van de wet op het gebruik van microplastics. De andere optie is dat een uitzondering gemaakt wordt voor infill materiaal indien verspreidingsbeperkende maatregelen op het veld worden getroffen. Hoe zou de routekaart naar een uiteindelijk verbod er uit kunnen zien?

De EMEA Synthetic Turf Council (ESTC) heeft dit in een overzichtelijk schema weergegeven (zie onderstaand). Hierbij wordt uitgegaan van een overgangsperiode van zes jaar tot een uiteindelijk verbod op het gebruik van synthetisch infill op kunstgras sportvelden.
Eind 2020 volgt het definitieve advies. Deze gaat naar de Europese Commissie en uiteindelijk beslissen de EU-lidstaten in 2021 over de in te voeren beperkingen op gebied van microplastics.

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? 
Neemt u dan contact op met Erik van Swinderen: Erik.van.Swinderen@kiwa.com