1 april 2019

Tweedaagse Cursus Kunstgras voorziet in behoefte

“Belangrijk dat deelnemers cursus Kunstgras goed onderbouwde keuzes kunnen maken”

Het aantal aanmeldingen was en is overweldigend. Alle drie de cursussen over kunstgras -die Kiwa ISA Sport in samenwerking met Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) dit voorjaar verzorgt- waren meteen vol geboekt.

De cursus is speciaal ontwikkeld voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten en sportbedrijven, bedrijven en andere directe stakeholders. Tijdens deze cursus maken zij kennis met alle aandachtspunten en voorwaarden om kwalitatief hoogstaande, duurzame en veilige kunstgrasvelden te realiseren voor gebruikers.

Inhoud cursus
Zo is er veel aandacht voor het inzichtelijk maken van de verschillende vormen van kunstgas, infill-materialen en de daarbij horende normen. Daarnaast geven de docenten inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestekken en aanbestedingsregels. Ook de steeds meer van toepassing zijnde milieueisen en wet- en regelgeving op het gebied van zorgplicht en recyclen komt ruim aan bod. En natuurlijk krijgen de deelnemers een update ten aanzien van het onderzoek naar het veel besproken infill materiaal als SBR.

Punten van overweging
Charles Bodar, afdelingshoofd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gaat tijdens de cursus in op onder meer de veiligheid en risico’s van infill materiaal. “Hoewel het in de media op dit moment vrij rustig is als het gaat over de aandacht voor kunstgras, zijn gemeenten en verenigingen druk bezig met dit type sportveld. Veel deelnemers zijn bezig met het maken van lokaal beleid en het voorbereiden van keuzes voor de aanleg én het vervangen van kunstgrasvelden. Ze zijn benieuwd naar de laatste stand van zaken rondom rubbergranulaat en de alternatieven. Ze willen zich een goed beeld vormen van de technische mogelijkheden en willen weten wat er speelt op het gebied van volksgezondheid en milieu. Volgens onze onderzoeken naar het gebruik van rubbergranulaat in 2017 is al gebleken dat er voor sporters geen gezondheidsrisico’s bestaan. We moeten wel goed kijken naar de milieuaspecten. Als je rubbergranulaat wilt gebruiken moet je maatregelen nemen om de korrels op het veld te houden. Ook is aandacht nodig voor stoffen die uit de rubberkorrels op het veld via drainagewater in de sloot belanden. Anders bestaat de kans dat je op termijn de milieunormen overschrijdt. Dat is een serieus punt van overweging bij een keuze voor rubbergranulaat. Je kunt immers verplicht worden om uiteindelijk de grond te saneren. Andere docenten vertellen tijdens de cursus hoe je dat voorkomt. Er zijn wel degelijk maatregelen die je kunt treffen in het kader van de zorgplicht. Uiteraard gaan we tijdens de cursus ook in op de alternatieve infills, zoals TPE, EPDM en kurk. Het is belangrijk dat we een compleet plaatje bieden met de veiligheids- en duurzaamheidsaspecten van de beschikbare infill materialen, zodat deelnemers voor hun eigen velden goed onderbouwde keuzes kunnen maken. Dat overzicht bevat echter nog verschillende witte vlekken, en dat vind ik jammer. Het is tenslotte goed dat de deelnemers tijdens de cursus ook levendige discussies voeren. Je merkt ook dat mensen met elkaar contact houden en kennis en ervaringen blijven delen. Dat is natuurlijk mooi.”

Ervaringen uitwisselen met vakbroeders
John Janssen van de gemeente Leudal: “Wij zijn als gemeente druk met het voorbereiden van de keuzes om voor het eerst een kunstgrasveld aan te leggen. Daar hebben we nog geen ervaring mee. Het is belangrijk dat we meer weten om de juiste keuzes te kunnen maken. De cursus voorziet daarmee beslist in een behoefte. We voeren ook goede discussies over type matten, de ondergrond en wat voor infill je zou kunnen kiezen. Ook bespreken we de risico’s, hoe je omgaat met het milieu en welke maatregelen je kunt en moet nemen. Je krijgt ook de laatste stand van zaken mee als het gaat om recyclen. Het is sowieso prettig om uitgebreid met vakbroeders ervaringen uit te wisselen en lekker te sparren. Daarmee is het een afwisselende cursus die echt de moeite waard is om te volgen.”

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: info.isa-sport@kiwa.nl