26 oktober 2021

VSG spreekuur, verzorgd door Kiwa ISA Sport

Spot_On_Web_logo.png

Op vrijdag 5 november a.s. organiseert de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een online spreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door Kiwa ISA Sport. Het onderwerp is: ‘Duurzaam en efficiënt beheer van sportaccommodaties met Spot On’.

Met de groeiende complexiteit van sportaccommodatiebeheer komt de beheerder voor veel uitdagingen te staan. Intensief gebruik van velden, hoge kwaliteitseisen, toenemende regeldruk op gebruik van pesticiden en materialen zoals infill en de druk op budgetten. Met Spot On biedt Kiwa ISA Sport een online tool waarmee beheerders van kunst- en natuurgrasvelden écht grip krijgen op hun assets.

Voor meer informatie over het online spreekuur, kijk op de VSG website

Wilt u meer informatie over Spot On, kijk dan hier: www.Kiwa-SpotOn.nl of neem contact op met Sander van der Holst: Sander.van.der.Holst@kiwa.com