15 september 2022

VTN verlengt contract met Kiwa ISA Sport

Om kwalitatief goede en veilige tennisbanen voor alle sporters te verkrijgen, is de keuringsprocedure voor renovatie, ombouw en nieuwbouw projecten van tennisbanen nauwkeurig vastgelegd. “De doelstellingen van de VTN en Kiwa ISA Sport omtrent kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid komen duidelijk overeen en onze jarenlange samenwerking laat zien dat wij elkaar hierin versterken” aldus Mark de Bos, projectleider Kiwa ISA Sport en verantwoordelijk voor de tennisprojecten.

Vanwege deze constructieve samenwerking is besloten het onderlinge contract met maar liefst vijf jaar te verlengen. “Wij zijn als VTN leden zeer tevreden over de samenwerking met KIWA ISA Sport op het gebied van onderzoek en keuren van tennisbanen. Dit heeft daarom geresulteerd in de verlenging van de reeds lange samenwerking”, vertelt voorzitter van de VTN Floor Groeneveldt.

Lourens Barmentloo, van Wijnbergen Sportbouw en tevens bestuurslid van VTN sluit zich hierbij aan. “Het feit dat de overeenkomst met Kiwa voor 5 jaar is verlengd spreekt vertrouwen uit voor de toekomstige samenwerking en bevestigt tegelijkertijd ook hoe tevreden de VTN-leden zijn over de samenwerking in de afgelopen jaren.” Hij voegt daar aan toe dat “we met elkaar moeten zorgen dat we scherp en kritisch blijven over de voorwaarden en invulling van de overeenkomst om de kwaliteitsstandaard hoog te houden.”

De VTN is een vereniging waarin verschillende Nederlandse aannemers zich hebben verenigd om samen de algemene belangen inzake de aanleg en instandhouding van tennisbanen te behartigen. Kwaliteit van dienstverlening, zowel in de service als in het product, staat centraal.

KIWA ISA Sport, onafhankelijk en professioneel kennisinstituut voor kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties, is continu bezig om keuringen van tennisbanen kwalitatief hoogstaand te houden. Hierbij worden de meest recente onderzoeken en bevindingen over de kwaliteit van materialen in acht genomen. “Daarnaast hebben wij nog een uitbreiding van het aantal inspecteurs op de planning staan. Hierdoor kunnen we ook in de drukste periodes de kwaliteit en snelheid van onze keuringen borgen”, aldus Sander van der Holst, unitmanager Kiwa ISA Sport.

Beide partijen kijken uit naar een voortzetting van de goede samenwerking.

Neem voor meer informatie over onze keuringen contact op met Mark de Bos: Mark.de.Bos@kiwa.com